Welcome to the Welsh Farmer | Croeso i Y Tir

Bring me sunshine

FUW MATTERS by Alan Davies, FUW managing director FOR many the recent warmer days have been a sign that the damp dismal days of winter are now behind us and it is time for...

CORNEL CLECS

Cofio cawr o ddyn oedd ar dân dros Gymru a’r Gymraeg gan Angharad Evans, Golygydd y Gymraeg SUt ddewch chi i wybod am glecs yr ardal? Babi newydd? Rhywun wedi priodi? Hanes yr ysgol gynradd?...

HR_Page_03_Image_0001

FUW report on dairy sector

A REPORT on the current state of the Welsh dairy sector has been launched by the FUW in order to identify the main issues affecting the sector and those mechanisms which might mitigate some...

HERE TO HELP: FUW assisting with SAF forms.

A commitment to supporting members

OnE of the services offered to members of the FUW is assistance with the completion of the single application form (SAF) – also known as the IACS. In recent weeks union staff have, on...

Businesses reliant on agriculture

AN FUW survey of businesses attending the RWAS Spring Festival has revealed that over two-thirds of respondents are reliant on farming for the survival of their business. “We know that a lot of second...

Groceries Code Adjudicator increase welcomed

The FUW has welcomed plans to double the retailer levy available to the Groceries Code Adjudicator (GCA) to 2 million pounds. The levy available to the GCA is used to fund investigations into retailers...

WelshFarmerAugust2015Small_Page_06_Image_0003

Y Byd o Ben y Bannau

gan Lyn Ebenezer FEDRA’I ddim goddef pobl sy’n ymyrryd yn ddiangen â chwrs natur. Yn yr ardal hon mae’r barcud wedi hen ail-ymsefydlu. Iawn. Rwy’n hoff iawn o’r aderyn ac mae cryn hanner dwsin...

Cadw Golwg o Ben Talar

gan Aubrey Davies MAE’R gair “volatile” neu gyfnewidiol yn cael ei ddefnyddio’n aml iawn y dyddiau yma i ddisgrifio’r sefyllfa ym myd amaeth. Rydym wedi gweld prisiau cynnyrch ym mhob adran yn gostwng ac...

http://www.leggingshq.com/ . For a Cheap SR22 insurance for your Car click here SR22 Insurance Cost . ogyoutube