Welcome to the Welsh Farmer | Croeso i Y Tir

Blaenoriaethu cynnyrch gwych Cymru

gan Glyn Roberts, llywydd UAC MAE UAC wedi galw ar Lywodraeth Cymru i gymryd yr awenau wrth gychwyn ar y cynlluniau ar gyfer polisïau caffael cyhoeddus mwy cynaliadwy a chefnogol cyn gadael yr UE....

Full-on Royal Welsh Show

FUW MATTERS by Alan Davies, FUW managing director EVERYONE knows how wonderful the royal Welsh Show is but this year it was even more fantastic for me than ever before. Spending five days working...

Llyndy scholar winner

THE latest Llyndy scholar was announced at the Royal Welsh Show as 25-year-old, James Evans, from Builth. James will start his 13- month paid scholarship in September, following a one month handover with the...

JOINT MEETING: Mobile network representatives from EE, O2, Vodafone and Three with Wales Office Minister Guto Bebb, FUW deputy president Brian Thomas and FUW president Glyn Roberts at the Ofcom event.

FUW join forces with Ofcom

ThE lack of network coverage in rural Wales was high on the agenda at the Royal Welsh Show when FUW joined forces with Ofcom. The FUW and Ofcom held wide-ranging talks with representatives from...

Sêr y byd soch-soch

CORNEL CLECS gan Angharad Evans, Golygydd y Gymraeg BETh sy’n dwyn fy sylw mis yma clywaf chi’n holi? Mae haf 2016 yn sicr o fynd lawr yn y llyfrau hanes fel cyfnod o newid...

For a Cheap SR22 insurance for your Car click here SR22 Insurance Cost . meet positives weebly . Haarwuchspillen