Welcome to the Welsh Farmer | Croeso i Y Tir

makes a mockery of devolution

THE FUW says Welsh Government water qu ality legislation annou nced on Janu ary 27 makes a mockery of devolu tionby failing to address Welsh concerns and needs. The legislationwill meanthe phasing across Wales...

Policy Department e-Bulletins

by Gareth Parry, Policy Communications Officer TO avoid overloading you with Policy updates and consultations on top of our briefing on the Agriculture (Wales) White Paper on pages 16, 17 and 18, what better...

gyfarfodydd rhanddeiliaid rheolaidd, gofynnwyd imigynrychioliUAC. Gweithiais yn agos gyda Derek Morgan, Cadeirydd y Pwylgor Tir Mynydd, a byddaiun ohonom felarfer yn teithio i Lundain igyflwyno safbwynt Cymru. Roedd pob sefydliad gwledig y galech chifeddwlamdano yn y cyfarfodydd hyn, byddwn i’n caelsesiwn friffio gan Aberystwyth ar y daith trên felbod y ffeithiau’n barod iddylanwadu ar ba bynnag weinidog y cyflwynwyd iniar y diwrnod penodolhwnnw. Byddai’r Prif Filfeddyg ac uwch weision sifilhefyd yn bresennol. I ddechrau, roedd yn anodd, ac yn ymddangos bod yr apeliadau ilacio cyfyngiadau symud am resymau les ac ariannolyn caeleu hanwybyddu. Roedd yr ymdeimlad o anghrediniaeth yn y lywodraeth at y graddau yr oedd da byw fferm yn symud o amgylch y wlad yn amlwg ac o’r herwydd yn beio am y ledaeniad cyflym. Fodd bynnag, gwnaethom ddyfalbarhau ac yn y pen draw cyflawnwyd consesiynau a oedd yn ychydig mwy dymunolwrth adrodd nôl. Niofynnais erioed aihap a damwain yr anfonodd UAC ffermwyr go iawn, a heblaw am NFU yr Alban a anfonodd eu cadeirydd Da Byw hefyd, roedd y sefydliadau erailyn caeleu cynrychioliiraddau helaeth gan swyddogion swyddfa. Datblygodd ychydig o deyrngarwch rhwng UAC a SNFU, ac yn gyffredinolroeddem yn atgyfnerthusafbwyntiaueingilyddacoherwyddeinbodynffermwyr,ynmedrusiaradgyda mwyoargyhoeddiadacangerdd.Daethynamlwg,wrthi’rcyfarfodyddbarhautrwy’rhaf,bod ychydig mwy o ffermwyr wediymddangos o amgylch y bwrdd yn Whitehal. Roedd ffermio ym mhob bwletin newyddion o’r 20fed o Chwefror am yr holresymau anghywir. Gobeithio na fyddwn byth yn profieidebyg eto ond rwy’n amau y bydd amser byth pan fydd amaethyddiaeth yn caelcymaint o fynediad a dylanwad yn y lywodraeth. This article is in English on the FUW website ‐ News ‐ Y Tir News: “Where have the last twenty years gone?”

ROEDD hi’n rhyddhad i FUW ar ôl i Gyfoeth Naturiol Cymru lwyddo i amddiffyn y Trwyddedau Cyffredinol i reoli adar gwyllt penodol yn yr Uchel Lys, ar ôl i’r corff ymgyrchu Wild Justice ddod...

Ble mae’r ugain mlynedd diwethaf wedi mynd?

gan Angharad Evans, Golygydd y Gymraeg MAE’N gyd‐ddigwyddiad rhyfeddolbod ymdrechion yn parhau iddileu Covid‐19 yn cyd‐fynd gyda 20 mlynedd ers iglwy’r traed a’r genau chwalu a dinistrio amaethyddiaeth yn 2001 gan adaelcreithiau ar amaethyddiaeth...

Set time aside to review before you renew

by Dave Bates, FUW Insurance Services Ltd Business Development Manager THE aim of insu rance ‐ be it car, home, farm, bu siness or travel insu rance ‐ is to mitigate risk and protect...