Daily Archive: December 20, 2010

Ffermwyr Ynys Môn yn trafod #AmaethAmByth

Mae ffermwyr Ynys Môn wedi codi materion hollbwysig sy’n effeithio ar y diwydiant amaethyddol, megis cyfyngiadau NVZ, cau cyfleusterau prosesu yng Nghymru, taliadau Glastir a pholisïau fferm y dyfodol gydag aC Ynys Môn Rhun...