Monthly Archive: June 2016

Enhancing grassland

MEAT MATTERS by Gwawr Parry, Industry development officer, hybu Cig Cymru A CRUCIAL part of the work of Hcc is to let farmers know about the latest research which can help improve the profitability of...

Selling by auction, tender or private treaty?

PROPERTY MATTERS by Eifion Bibby of davis Meade Property Consultants Despite the uncertainty afforded by volatile commodity prices and the non-stop debate over whether to stay in or leave european Union, there continues to...

Pwy, pam a beth

MERCHED MEWN AMAETH gan Tegwen Morris, Cyfarwyddwraig Cenedlaethol Merched y Wawr PWy yn union yw’r merched gweithgar sy’n galon i amryw o gymunedau cefn gwlad Cymru? Pwy sy’n gyfrifol am drefnu dros 3,000 o...

Hyrwyddo’r Gymraeg

Mae cangen Ynys Môn o UaC wedi ymuno gyda “Snowcem Plus”, sef y dosbarthwr mwyaf o’r paent haen enwog draddodiadol yn y DU ac ewrop er mwyn rhoi naws Cymreig i’w cynnyrch. Dywedodd swyddog...