Monthly Archive: June 2016

New cheese production unit

South Caernarfon Creameries has opened its new cheese production, with the first production already taken place last month. the new build, which is located at the Creameries’ site in Chwilog, near Pwllheli, has created...

Bwrlwm rali Sir Gâr

  Daeth y trafod, nosweithiau hir a’r gwaith caled i ben i glybiau ffermwyr ifanc Sir Gâr, ar ôl diwrnod arbennig o gystadlu brwd ar faes y sioe, Nantyci, ar Fai 14. Yng nghanol...

Busy stockjudging competitions

In preperation for the Eryri YFC rally which was held last month, stock judging competitions took place with Welsh pig and Lleyn sheep stockholding held in Ffridd Llithfaen and a Jersey cow judging held...

Amser prysur i CFfI Ceredigion

CYNhALIWYD noson hwylus yng Ngwesty’r Marine yn ddiweddar lle daeth aelodau, arweinyddion a ffrindiau’r CFfI at eu gilydd i ddathlu blynyddoedd llwyddianus Elgan Evans o CFfI Talybont ac Emyr Evans o CFfI Felinfach fel...

Protecting our native wildlife

  BASC’S Green Shoots North Wales project has been running since 2006, working with the shooting community and partners to target conservation effort on land which is shot over, in order to achieve public...