Monthly Archive: October 2016

Medal am wasanaeth i’r diwydiant amaeth

LLONGYFARCHIADAU calonnog iawn i John Dyer James, Dolgellau, ar dderbyn medal yn sioe Meirionnydd eleni fel cydnabyddiaeth o’i wasanaeth hir i’r diwydiant amaeth ym Meirionnydd a thu hwnt. Mr James oedd yr hynaf o’r...

#FarmingMatters discussed with Arfon AM

FUW Caernarfon met with local Assembly Member for Arfon, Sian Gwenllian, to discuss #FarmingMatters. Amongst the many topics on the agenda, union officials discussed the future of trade agreements, post‐Brexit incomes, and the threat...

Mixed reaction to Welsh State of Nature report

THE Wales State of Nature Report 2016 provides welcome recognition of the important role played by farmers in conservation, but places misguided emphasis on some environmental factors, says the FUW. Responding to the report,...

Y Byd o Ben y Bannau

gan Lyn Ebenezer DRO’N ôl fe wnes i gyfeirio at y ffaith fod awdl fawr Dic Jones, ‘Y Cynhaeaf’ yn hanner cant oed eleni. Yr hyn na wnes i ei grybwyll oedd bod yna...

Cadw Golwg o Ben Talar

gan Aubrey Davies NID ceir moethus sydd fwyaf tebygol o gael eu dwyn ond ein hen gyfaill y Land Rover Defender. Ers i gwmni Land Rover rhoi gorau i gynhyrchu’r Land Rover Defender ym...

Prysurdeb ym mhabell UAC

gan Huw Jones Swyddog sirol UAC Meirionnydd BU sioe Meirionnydd a gynhaliwyd ar Ystâd y Rhug, Corwen ar ddiwedd mis Awst yn llwyddiant ysgubol, ac roedd pabell UAC ar y maes yn llawn gweithgarwch...

Llwyddiant mawr i daith tractorau UAC

CYNHALIODD cangen Ceredigion o UAC daith tractorau llwyddiannus iawn, 24 milltir o hyd gan godi £540 ar gyfer Sefydliad Prydeinig y Galon Cymru (BHF). Cychwynodd y 27 tractor allan o Gwili Jones, Maesyfelin, Llanbed...

Industry insight discussed with Cabinet Secretary

SOME of Wales’ leaders in agriculture have spent time discussing the industry and their aspirations for it with the Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs at a meeting in Mid Wales. Lesley Griffiths...