Monthly Archive: December 2016

CFfI – Asgwrn cefn y gymuned amaethyddol

CORNEL CLECS gan Angharad Evans, Golygydd y Gymraeg ‘Fel y dderwen gref mae i Fudiad y Ffermwyr Ifanc ruddin sy’n cynnal cymdeithas glos cefn gwlad, yn meithrin doniau ac yn lledu gorwelion.’ BETH oedd...

Croesawu Comisynydd Heddlu i bwyllgor Meirionnydd

DAETH Arfon Jones, Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru i Bwyllgor Gwaith misol cangen Meirionnydd yn ddiweddar. Cafwyd adroddiad diddorol iawn ganddo ar ei waith presennol, a’i syniadau ar gyfer y dyfodol yn enwedig...

A mixed bag for rural communities

THE Autumn Statement delivered by Chancellor Philip Hammond has been described as a mixed bag for rural communities by the FUW. As part of the budget announcement the Chancellor confirmed that the income tax...

Am flwyddyn gythryblus!

gan Alan Davies, rheolwr gyfarwyddwr UAC MAE’N fis Rhagfyr a bron yn Nadolig, felly mae hynny’n golygu fy mod bellach wedi bod yn gweithio i Undeb Amaethwyr Cymru ers bron i flwyddyn. Heb amheuaeth,...

Extra funding for Wales welcomed by FUW

NEWS that Wales is to benefit from an additional £400 million to its capital budget has been welcomed by the FUW. However, the union stresses that Welsh Government should focus their support on rural...

Y Byd o Ben y Bannau

gan Lyn Ebenezer ERBYN hyn fe wyddoch mai fy mhrif destun brygowthan yw’r modd y mae bywyd cymdeithasol pentrefi cefn gwlad yn diflannu o flaen ein llygaid. Rwy’n ofni fy mod i’n mynd i...

Cadw Golwg o Ben Talar

WRTH i’r Nadolig a’r flwyddyn newydd agosáu mae’n adeg pan fyddwn yn edrych yn ôl ar y flwyddyn sydd wedi mynd heibio ac ymlaen i’r un newydd. Fe allwn ddweud bod 2016 wedi bod...

Ceredigion young farmers enjoy visit to Dunbia

YOUNG farmers from Ceredigion recently came together to discuss #FarmingMatters and the future of lamb exports with Dunbia (Llanybydder) managing director, Paul Edwards and agricultural manager, Alison Harvey. The meeting, which was organised by...