Daily Archive: January 4, 2017

WORKING TOWARDS A BRIGHTER FUTURE

by Glyn Roberts, FUW president THE momentous nature of 2016 in terms of the UK’s decision to leave the EU will dominate New Year’s messages in all sectors, from social care to construction, banking...

Share a breakfast with us

THERE really is no better place for bonding people together and sharing ideas than over good food ‐ and because the FUW wants to continue to make sure that the voice of Welsh farming...

Rhannwch frecwast gyda ni

BETH well na phryd da o fwyd i ddod a phobl ynghyd i rannu syniadau, ac oherwydd bod UAC am barhau i sicrhau bod llais amaethyddiaeth Cymru’n cael ei glywed ar bob lefel, mae...

Ymladd i sicrhau dyfodol disglair i’n diwydiant

gan Glyn Roberts, llywydd UAC ROEDD pwysigrwydd 2016 o ran penderfyniad y DU i adael yr UE yn dominyddu negeseuon y Flwyddyn Newydd ym mhob sector, o ofal cymdeithasol i’r diwydiant adeiladu, bancio i...

Trafod gyda Dafydd Elis Thomas AC

BU UAC yn rhan o gyfarfod gyda’r Aelod Cynulliad Dafydd Elis Thomas ar ddiwedd mis Tachwedd pryd y trafodwyd problemau llifogydd yn ardal Porthmadog a materion yn ymwneud a Ardaloedd Traenio Mewnol Llanfrothen, Glaslyn...

New initiative is great news

IF you are a small farm business around Abergavenny and Builth Wells, you could soon benefit from a new Prince of Wales initiative. The FUW was pleased to learn that the Prince’s Countryside Fund,...

Glastir scheme update

by Charlotte Priddy, FUW policy officer NOW that the Christmas celebrations are over, those of you who have an interest in the various aspects of the Glastir scheme will want to be aware that...

Blwyddyn Newydd Dda!

CORNEL CLECS gan Angharad Evans, Golygydd y Gymraeg Blwyddyn Newydd dda i chi Ac i bawb sydd yn y tŷ Dyma yw fy nymuniad i Blwyddyn Newydd dda i chi FAINT ohonoch chi glywodd...

Doing our utmost

FUW MATTERS by Alan Davies, FUW Managing Director FIRST of all, I would like to wish you all a very happy New Year. I hope you had a good Christmas and enjoyed some lovely...