Monthly Archive: February 2017

Storm berffaith ar gyfer amaethyddiaeth yng Nghymru

MAE UAC wedi disgrifio’r posibilrwydd o gytundeb fasnach rydd gyda Seland Newydd a cholli marchnadoedd cyfandirol o ganlyniad i ‘Brexit caled’ fel storm berffaith ar gyfer amaethyddiaeth yng Nghymru. Deilliodd y sylwadau o’r dybiaeth...

Croeso cynnes yn Castell Hen

CYNHALIWYD y cyntaf o frecwastau Meirionnydd yng Nghastell Hen, Parc ger y Bala ac roedd 50 o bobl yn bresennol. Hwn oedd y cyntaf o chwech brecwast a gynhaliwyd ym Meirionnydd gan UAC. Gwnaed...

Brecwast blasus yn Llanfrothen

AM y tro cyntaf eleni, cynhaliwyd brecwast yng Nghanolfan a Chaffi Cymunedol Llanfrothen yng Ngogledd Meirionnydd a daeth nifer dda ynghyd. Y gŵr gwadd oedd Simon Thomas AC, a bu’n gyfle iddo roi anerchiad...

We must make the best of what is to come

by Glyn Roberts, FUW president JANUARY has been a busy month for me, travelling to the Oxford Farming Conference and attending a wide range of meetings. Following on from the progress last year, I...

Book your SAF 2017 appointment today!

IT’S that time of year again when we start thinking about SAF forms. With just a few weeks to go until the application window opens, we want to remind you that we are here...

Y tywydd trwy lens y camera

CORNEL CLECS gan Angharad Evans, Golygydd y Gymraeg RAI misoedd yn ôl, ar fore digon cyffredin a digyffro yn swyddfa Cornel Clecs, ddigwyddodd rhywbeth reit ryfeddol. O fore tawel, dechreuodd y gwynt ruo ac...

We live in digital times

FUW MATTERS by Alan Davies, FUW managing director WE live in interesting times. And I’m not referring just to some of the global events that we are witnessing through Brexit or recent election results...