Monthly Archive: February 2017

Croesawu plant ysgol i fferm Fedw Arian Uchaf

TREULIODD plant blwyddyn 5 a 6, Ysgol Bro Tryweryn, Y Bala ddiwrnod llawn hwyl, diddorol ac addysgol ar fferm is gadeirydd cangen Meirionnydd o’r undeb sef Geraint a Rachel Davies, Fedw Arian Uchaf, Y...

Y Byd o Ben y Bannau

gan Lyn Ebenezer AM gyfnod pan oeddwn i’n yr ysgol uwchradd bûm yn helpu fy mrawd Dan i redeg siop yn y pentref. Siop cigydd oedd hi, ond siop a werthai hefyd nwyddau cyffredinol....

Cadw Golwg o Ben Talar

gan Aubrey Davies RYDYM yn nesáu at agor y drws i’r byd newydd. Y drwg yw nad ydym yn gwybod sut fyd sy’n ein hwynebu. Yr unig sicrwydd yw y byddwn faes o law...

UK Agri Framework support welcomed

THE FUW has welcomed Welsh Government Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs Lesley Griffiths’ support for it’s call for an overarching UK framework for agricultural policy with appropriate flexibility for devolved regions. Speaking...

Need for high bio-security vigilance on farms

PROPERTY MATTERS by Eifion Bibby of Davis Meade Property Consultants FARMERS and landowners should we aware of mitigating potential risk to the health of their livestock in certain circumstances when, for instance, utility companies...

Protecting our brands to grow our markets

MEAT MATTERS by Deanna Leven, HCC market development executive THE early part of this year has seen renewed efforts to protect our red meat brands, which are crucial for growing our market both at...

Parhau i gefnogi gweithgareddau cymunedol

MERCHED MEWN AMAETH gan Tegwen Morris, cyfarwyddwraig cenedlaethol, Merched y Wawr WEL dyma fis byrraf y flwyddyn wedi cyrraedd, ond weithiau mae’r tywydd yn gwneud y mis yma i deimlo fel mis hir oherwydd...