Monthly Archive: April 2017

Angen modelu economaidd brys ar y DU

gan Glyn Roberts, llywydd UAC Ar ddechrau mis Mawrth galwodd UAC am wneud gwaith modelu economaidd brys, yn dilyn cyfaddefiad y Gwir Anrhydeddus David Davis AS, yr Ysgrifennydd Gwladol dros Adael yr Undeb Ewropeaidd,...

Change for women in farming

Last month we celebrated International Women’s Day, which asked people to #BeBoldForChange and called on the masses to help forge a better working world – a more gender inclusive world, the FUW explored what...

TB penalties are immoral

THE Cross Compliance penalty regime for bovine TB tests have been branded ‘immoral’ by the FUW, which says the penalties add significantly to the health and safety risks of testing cattle. From January 1,...

Pwysigrwydd Fframwaith Amaethyddol ar gyfer y DU

PWYSLEISIODD UAC bwysigrwydd fframwaith Amaethyddol ar gyfer y Deyrnas Unedig, sy’n parchu datganoli a’r rôl bwysig mae ffermio’n ei chwarae yn yr economi wledig, yng Nghynhadledd Wanwyn Plaid Cymru’n ddiweddar, ar y thema ‘Cryfhau Cymunedau,...

Union shows support for Swansea Community Farm

FUW president Glyn Roberts re-visited Swansea Community Farm (SCF) to once again see the multi-award winning project for himself and drum up support for the Fforestfach site, in an attempt to help save the...

‘Farmers are top of the crop’

The FUW highlighted that farmers in Wales and the UK are at the top of their game and reached out to people to strengthen the relationship between producer and consumer at the Labour Party...

Cyflwyniad gan Arloesi Gwynedd Wledig

YM Mhwyllgor Gwaith, cangen Meirionnydd yn ystod mis Mawrth, daeth Rhian Hughes a Geraint Hughes o Arloesi Gwynedd Wledig atom i sôn am eu gwaith. Mae’n un o fentrau cymdeithasol Leader Gwynedd ac yn...