Monthly Archive: April 2017

Y Byd o Ben y Bannau

AR hyn o bryd rwyf wrthi’n cyfieithu i’r Saesneg hunangofiant Charles Arch, ‘Byw Dan y Bwa’ a gyhoeddwyd 12 mlynedd yn ôl. Ganwyd Charles, yr hynaf o bump o blant fferm Y Fynachlog Fawr,...

Cadw Golwg o Ben Talar

“LLANAST LLWYR” yw beth roedd llawer yn ei ddweud am y tro pedol a wnaeth y llywodraeth mewn perthynas â bwriad y Canghellor i gynyddu yswiriant cenedlaethol pobl hunangyflogedig. O fewn wythnos roedd y...

Effaith gadael yr UE

BU pwyllgor dethol ar faterion Cymreig San Steffan ar ymweliad â marchnad Dolgellau’n ddiweddar fel rhan o’i gwaith i ymchwilio i effaith gadael yr Undeb Ewropeaidd ar amaethyddiaeth yng Nghymru. Bu’n gyfle arbennig o...

Common sense has prevailed

The announcement that plans to increase National insurance contributions (Nics) for selfemployed people have been dropped, is welcome news for the farming community, according to the FUW. The increase as proposed in the chancellor’s...

Llwybr Llaethog Ceredigion

CORNEL CLECS gan Angharad Evans, Golygydd y Gymraeg YchYdig wythnosau yn ôl, cafwyd cip ar waith y cwmni eiconig o Lanfyrnach, Mansel davies a’i Fab. Yng ngeiriau’r Welsh Whisperer, “Mansel davies yw’r brenin ar...

Quarter of a billion pound boost

The Cabinet Secretary for environment and Rural Affairs has delivered a £223 million boost to Wales’ rural communities, fully committing the remaining tranche of funding under the Welsh Government Rural Communities – Rural Development...

Local bank closure is devastating

The closure of Lloyds Bank in Tregaron has sparked criticism from the FUW in Ceredigion, who describe the closure as devastating news for rural businesses. Mared Jones, the FUW’s Ceredigion county executive officer said:...