Monthly Archive: May 2017

Cyfaill ffyddlon Glyn

CORNEL CLECS gan Angharad Evans, Golygydd y Gymraeg Wel! Mae’r flwyddyn yma’n hedfan heibio’n gyflym eto a ninnau wedi cyrraedd y pumed mis yn barod! Gyda threigl amser wrth gwrs, rydym ni gyd yn...

Triple win for Wales at Entertainments Competition

A moving celebration of our coal heritage from Llanfyllin YFC in montgomery has won the 2017 national Final of the Entertainments Competition, the FUW sponsored the montgomeryshire YFC February entertainment festival. A major part...

Take part in a rural crime survey

Farmers and people living in rural areas are being asked to take part in a survey to form a better understanding of rural crime. aberystwyth University is conducting the survey, which asks farmers for...

Meirionnydd arranges General Election Husting

FARMERS in Meirionnydd will have a chance to question their General Election candidates on Tuesday May 30 about agriculture and #FarmingMatters. The meeting, which is open to all, will start at 7.30pm at the...

Y Byd o Ben y Bannau

gan Lyn Ebenezer UN o gryfderau mwyaf y gymuned amaethyddol fu’r cyfeillgarwch a fodolai rhwng ffermwyr â’i gilydd. Roedd yna gymdogaeth dda. Roedd yna ymddiried. Tristwch mawr i mi felly fu darllen yn ddiweddar...

Cadw Golwg o Ben Talar

gan Aubrey Davies “LLWGA di’r ddaear, mi lwgith o di yn y diwedd” oedd dywediad tad Huw Roberts Y Gyrn, Llanuwchllyn fel yr adroddodd wrth Dei Jones ar raglen Cefn Gwlad. Mae llawer o...

Changes to speeding laws

SPEEDING fines in the UK have changed last month which could see motorists having to fork out more cash if they are caught exceeding the stated speed limit. Under the new rules, drivers can...