Monthly Archive: September 2017

Anglesey kids have been busy bees

CHILDREN who have participated in the FUW Anglesey primary school competitions, which were sponsored by Katie Hayward of Felin Honeybees, were recognised for being busy bees at Anglesey Show. Awards were presented to the...

Positifrwydd, cydweithio a chymdeithasu hyfryd

gan Tegwen Morris, cyfarwyddwraig cenedlaethol, Merched y Wawr Mae wedi bod yn flwyddyn eithriadol gyda phob dim sy’n digwydd, ond er gwaethaf yr ansicrwydd mawr sy’n bodoli mae yna bositifrwydd, cydweithio a chymdeithasu hyfryd....

Preparing to Llove Llamb

by Rhys Llywelyn, HCC marketing manager LAMB season is well and truly under way and our annual PGI Welsh Lamb campaign has started in style. This year, the campaign kicked off with Llamb’s Day...

O’r nentydd bach i’r afonydd mawr

AR ddechrau mis arall, mae cyfle i ni gyd edrych nôl ar dymor yr haf prysur arall. Un peth sydd wedi bod yn gyffredin yn sgwrs pawb yw’r tywydd! Beth ddywedwch chi sydd wedi...

Castell Howell Foods open day

Castell Howell Foods in Cross Hands will be opening its doors and will be holding its first ever Open Day on saturday september 16 2017, in support of the Carmarthenshire Royal Welsh agricultural society...

Siec o £500 ar gyfer Ymchwil Canser Cymru

MAE Lowri Thomas, aelod UAC, cangen Caernarfon wedi cyflwyno siec o £500 i Ymchwil Canser Cymru yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Cafodd yr arian ei godi yn ystod wythnos Brecwast Fferm UAC ym Meillionydd Bach,...

Rhaid cytuno ar y ffordd ymlaen

gan Glyn Roberts, llywydd UAC AR ôl degawdau o fod yn rhan o’r Farchnad Gyffredin, yr Undeb Tollau a’r Undeb Ewropeaidd, nid yw’n syndod bod Llyfrgell Tŷ’r Cyffredin yn disgrifio’r broses o ddrafftio deddfwriaeth...