Monthly Archive: November 2017

Farming Matters to us every day in every way

by Glyn Roberts, FUW president Many will agree that these are uncertain and turbulent times for the agricultural industry and therefore the rural community as well. Support for our rural areas is diminishing as...

Pwy sy’n creu hafoc gyda’n tywydd ni?!

YNGhANOL prysurdeb arferol y mis yn paratoi ar gyfer Y Tir nesaf, cymeraf hoe fach o sgrin y cyfrifiadur ac edrych allan ar brydferthwch y coed yn newid lliw rhwng y tymhorau. Mae’r gymuned...

FUW COUNTY NEWS

ANGLESEY Ffair ‘Aeaf Môn / Anglesey Winter Show 11eg o Dachwedd/November 11 Bydd Cangen Môn yn bresennol unwaith eto eleni. Galwch atom a croeso cynnes i bawb. The Anglesey Branch will be attending once...

Amser yn prysur ddiflannu

an Glyn Roberts, llywydd UAC Mae amser wedi hedfan eto eleni ac wrth i ni wynebu misoedd diwethaf y flwyddyn, mae yna ddigon o bethau sydd angen cael eu hegluro, yn enwedig o ran...