Monthly Archive: August 2019

Vital vet roles in Wales must be maintained

A POTEnTiALLy devastating gap in both large animal practitioners and Official Veterinarians (OVs) could be averted following the Migratory Advisory Committee recommendation recently that vets should be added to the Shortage Occupation List. The...

Llanidloes sheep farmer recognised with M&S award

FOuRTH generation sheep farmer, Wynne Jerman, and his family were recognised by M&S at this year’s Royal Welsh Show with a special award to celebrate producers of Welsh lamb. The family picked up the...

Gwern yn helpu i gadw’r economi wledig yn fyw

Trefnodd cangen Meirionnydd o Undeb Amaethwyr Cymru ymweliad fferm ar ddiwedd mis Mehefin yn nantygwyddail, Islawrdref ger dolgellau drwy garedigrwydd Gwern a Ceri Williams, a chafwyd prynhawn llwyddiannus iawn, a chroeso cynnes yno. roedd...

Waste Exemptions for agricultural activities

Waste exemptions (as part of waste legislation) apply equally to any sector where waste is handled and agriculture is not considered separately from other sectors such as commerce and industry What do farmers need...

FUW COUNTY NEWS

AGNLESEY Creu Grŵp Agriscôp Gogledd Orllewin Cymru Ynghyd â Siroedd Meirionnydd a Chaernarfon mae cangen UAC Ynys Môn wedi creu grŵp Agrisgop drwy Cyswllt Ffermio er mwyn rhannu syniadau a cheisio datblygu’r Undeb yn...

Mae yna ddeffro yn y tir

gan Tegwen Morris, Cyfarwyddwraig Cenedlaethol, Merched y Wawr Wn i ddim a’i ansicrwydd ynglŷn â dyfodol gwleidyddol ein gwlad, neu’r awydd i fod yn gymuned go iawn unwaith eto gyda digwyddiadau cymdeithasol a’r awydd...