Monthly Archive: April 2020

Support others in your communities

by Glyn Roberts, FUW President It is clear that the Coronavirus situation is causing concern in all aspects of daily life, and it looks like the situation will get worse before improving. the agricultural...

Farmers once again appalled with BBC’s Countryfile

farmers in Wales have voiced their anger and frustration following a BBC Countryfile programme broadcast on sunday march 15 entitled ‘looe Harbour’. fuW President Glyn roberts said: “We have once again received many complaints...

Cefnogwch eraill yn eich cymunedau

gan Glyn Roberts, Llywydd UAC MaE’n amlwg fod sefyllfa’r Coronafeirws yn achosi pryder ymhob rhan o fywyd bob dydd bellach, ac mae’n argoeli mai gwaethygu gwnaiff y sefyllfa cyn gwella. nid yw’r diwydiant amaeth...

Mi ddaw eto haul ar fryn

gan Angharad Evans, Golygydd y Gymraeg Ydw! Mi rydw i yma. Cornel Clecs ychydig yn wahanol y mis yma o dan yr amgylchiadau. dechreuais ysgrifennu’r golofn ar ddydd Llun 16eg o Fawrth. Bryd hynny...