NEWYDDION O’R SIR / FUW COUNTY NEWS

ANGLESEY

Sefydlu busnes godro defaid

gan Huw Jones, aelod UAC Ynys Môn

Mae creu bywoliaeth i berson ifanc yng nghefn gwlad yn dalcen caled ac i’r perwyl hwnnw bûm yn edrych ar amrywiol syniadau dros gyfnod o fisoedd – syniad newydd na fyddai angen gormod o dir na chyfalaf anferthol. A dyna’r sbardun i deithio i dde Ffrainc ychydig dros flwyddyn yn ôl – gyda chymorth Cyswllt Ffermio – i ddysgu mwy am odro defaid.

Mae’n ddull o amaethu a ffordd o fyw sy’n gyffredin iawn mewn rhannau o’r wlad a’r cynnyrch – caws gan amlaf – yn cael ei brynu’n lleol.

Dydi godro defaid ddim
yn olygfa gyffredin ar Ynys
Môn ond gan fy mod yn
byw yng ngwlad y medra roedd y syniad yn un oedd yn apelio. Ddeuddeng mis yn ddiweddarach mae gen innau ddiadell o ddefaid Lacaune croes Friesland – dros 40 o ddefaid yn cael eu godro’n ddyddiol a 50 o wyn beinw newydd sydd wedi cyrraedd o ogledd Lloegr.

Mae’r tymor wedi bod yn un o ddysgu – o gropian cyn cerdded. Rwyf wedi mynychu un o bwyllgorau cymdeithas llaeth dafad Prydain ac wedi bod mewn cysylltiad â swyddogion Llywodraeth Cymru sy’n ymchwilio i’r sector.

Roedd ‘na ddwy elfen bwysig wrth sefydlu’r busnes – adeiladu parlwr godro symudol a chanfod prynwr i’r cynnyrch. Roeddwn i’n ymwybodol iawn nad oedd pwrpas cynhyrchu llaeth dafad heb ganfod rhywun i’w brosesu. Rwyf wedi bod yn hynod o ffodus bod Dr. Carrie Rimes o gwmni Cosyn Cymru yn casglu’r llefrith deirgwaith yr wythnos ar gyfer ei brosesu’n gaws ac iogwrt. Mae ei gwybodaeth a’i chyngor wedi bod yn amhrisiadwy.

Mae’r defaid yn debyg i eifr ar un olwg gyda

chlustiau hir a phyrsiau mawr; yn ddof ac yn hoff iawn o lenwi eu bolia. Ar gyfartaledd maent yn cynhyrchu liter o laeth yr un ac yn pori ar laswellt.

Mae’r ŵyn wedi eu magu ar lefrith dafad i ddechrau ac yna ar bowdr, dwysfwyd a gwellt. Prynais beiriant magu awtomatig gydag arian ysgoloriaeth Sefydliad Syr Henry Plumb.

Fy mwriad tymor hir ydi cynyddu’r ddiadell a datblygu rhywfaint o gynnyrch fy hun. Oherwydd y coronafeirws, fodd bynnag, mae hyn yn amhosib ar hyn o bryd gan fod y ganolfan dechnoleg bwyd yn Llangefni wedi cau. Ond credaf fod y feirws wedi tanlinellu pa

mor bwysig ydi medru olrhain bwyd a phrynu’n lleol. Fe ddylai hynny fod o fantais i bawb yn y diwydiant amaeth yng Nghymru.

Huw Jones, FUW Anglesey member, with the support of Farming Connect, travelled to the South of France just over a year ago to learn

more about milking sheep. Milking sheep is not a common sight on Anglesey, but the idea really appealed to Huw. Twelve months later, Huw has a flock of Lacaune cross Friesland sheep – milking over 40 sheep a day and 50 ewe lambs from the North of England. It’s been a steep learning curve, from building the mobile milking parlour to finding customers for the produce. In the long term, Huw’s aim is to increase the flock and develop some of his own produce, but as a result of the Coronavirus, these plans are on hold for the time being as the Food Technology Centre in Llangefni is closed. Huw believes that the virus has emphasised the importance of food traceability and to buy local.

Mudiad Ffermwyr Ifanc Ynys Môn yr un mor brysur!

Mewn blwyddyn arferol, erbyn hyn byddai aelodau Ffermwyr Ifanc Ynys Môn yn ymlacio a cheisio cael eu gwynt atynt yn dilyn paratoi fel lladd nadroedd ar gyfer uchafbwynt y calendr, sef y Rali, oedd fod gael ei chynnal ar benwythnos cyntaf mis Mehefin.

Gwaetha’r modd, bu’n rhaid gohirio pob digwyddiad ar gyfer gweddill ein blwyddyn aelodaeth nôl ym mis Mawrth ac rydym fel pob mudiad arall wedi gorfod wynebu’r her o geisio aros mor weithredol â phosib ond gan lynu at reolau ymbellhau cymdeithasol a chyfnod clo’r Llywodraeth.

Braf yw cael dweud bod y mudiad sydd ar ei newydd wedd am y tro wedi bod yr un mor weithredol, â bron iawn yr un mor brysur yn ystod y cyfnod hwn! Mae gwirfoddoli’n un o brif nodweddion y mudiad, mae ein haelodau’n bendant wedi bod yn gwneud eu siâr, gan gydweithio gyda Chyngor Sir Medrwn Môn a Menter Môn mewn sawl man megis ceisio hybu Banc Amaeth Menter Môn ac er mwyn cynorthwyo yn eu cymunedau, boed yn siopa, dosbarthu meddyginiaethau neu gerdded y cŵn i eraill sydd yn fwy bregus o fewn y gymuned.

Hefyd, rydym wedi bod yn rhannu nwyddau i Ysbyty Penrhos Stanley, Ysbyty Cefni a bu Clwb Llangefni yn dosbarthu i Gartref Rhos, Malltraeth. Rydym wedi sefydlu tudalen ‘Just Giving’ er mwyn casglu arian i’r rhai sydd ar flaen y gâd ynghanol y pandemig hwn, sef Elusen Awyr Las Gogledd Cymru.

Ar benwythnos y Rali, aethom ati yn aelodau a ffrindiau’r mudiad i geisio cerdded, rhedeg neu feicio o Sioe i Sioe, sef o Gae Sioe Môn ym Mona i’r Cae Sioe yn Llanelwedd. Llwyddom i

wneud y 125 milltir…a mwy! Rydym yn parhau i dderbyn cyfraniadau.

Yn ogystal â chasglu arian a gwirfoddoli, rydym wedi bod yn ceisio codi calon pobl. Felly, aeth y Swyddogion Sir ati i dderbyn heriau gan aelodau a ffrindiau’r mudiad ac rydym wedi cael cymysgedd garw…o ymarfer corff i ganu i ddawnsio i goginio…maent i’w gweld ar ein tudalen Facebook! Mae’r heriau yn parhau i fynd ymlaen felly gyrrwch neges atom!

Rydym yn ddiolchgar o’r gefnogaeth yr ydym yn ei dderbyn a byddwn yn parhau i wneud ein gorau i fod yr un mor weithredol yn ystod yr wythnosau a’r misoedd sydd i ddod.

Despite the ongoing Coronavirus pandemic, Anglesey YFC have continued to play an active and supporting role within the community, whilst adhering to the Government’s social distancing and lockdown rules. One important aspect of the YFC movement is volunteering and this has happened in many forms during the last few months, from shopping; collecting and distributing medication; and walking the dog for the most vulnerable in the community. Anglesey YFC have also set up a Just Giving page to raise money for those who’ve been keeping everyone safe during the pandemic. On the day that the Rally should have been held, members and friends attempted to walk, run or cycle from the Anglesey Showground to the Royal Welsh Showground in Builth, they managed to clock up more than 125 miles and raise money in the process. They are so grateful for the support that they’ve received and will continue with their efforts over the coming weeks and months.

Letter to the Editor

Coming from a farming family I understand the importance of agriculture to the UK economy. I am proud to represent a constituency in Parliament, Ynys Môn, that is home to an agricultural sector that operates to some of the highest standards, produces some of the highest quality produce, in the United Kingdom, if not globally.

Agriculture is crucial to the success of our local economy and is one of the cornerstones of the success of the island’s tourism and hospitality sector.

Since being elected I have regularly met and engaged with the FUW, the NFU and the Anglesey Young Farmers Federation and, during this unprecedented crisis, I have seen our farmers working tirelessly, in the face of enormous challenges, to feed our nation. I am in awe of their steadfastness and we should all be hugely grateful for their invaluable contribution in our battle against Covid-19.

The Conservative Party manifesto, on which I stood, was explicit in pledging that in all of the Government’s trade negotiations there will be no compromise on the UK’s high environmental protection, animal welfare and food standards.

The Government is firmly committed to upholding these standards outside the EU and the EU Withdrawal Act will transfer all existing EU food

safety provisions, including existing import requirements, onto the UK statute book.

These import standards include a ban on using artificial growth hormones in domestic and imported products and set out that no products, including chlorine, other than potable water, are approved to decontaminate poultry carcasses.

The economic consequences of the pandemic for the Welsh economy, and particularly for our local economy on Ynys Môn, cannot, and must not, be under estimated.

The thriving tourism and hospitality sector on the island, and indeed far beyond, creates significant demand for the island’s high quality agricultural produce. The closure of tourism has been devastating for demand and the Welsh Government’s effective closure of Wales to tourism for the rest of this summer represents a significant threat to the viability of many farms across the island.

I am now working tirelessly to ensure that the UK Government provides long term economic support for Welsh tourism, and the supply chain that supports it, including agriculture, to ensure not only its survival but to see it thrive once again.

Virginia Crosbie AS/MP
Member of Parliament for Ynys Môn Aelod Seneddol dros Ynys Môn

BRECON & RADNOR

County meeting via Zoom

Brecon and Radnor’s first attempt at a County Executive meeting via Zoom was a success. We held an informal meeting, Dr Hazel Wright from the Policy Team joined us to answer questions from members. Topics discussed included the recent consultation about recording medicine use in cattle, the FUW response

to dog attacks on livestock, future farm support, food security and the future of imports following the COVID-19 pandemic.

 

Sending a message

by County Councillor David Price

One of the lessons learned during the early days of the Covid-19 lockdown, was the importance of local services. Local shops, local butchers, local livestock markets. All essential during these difficult times.

The news that Brightwells were temporarily closing the livestock market in Builth Wells was met with disappointment. But that early disappointment has turned to frustration, even anger, as the weeks have passed by.

Many farmers, local politicians, and of course our farming union representatives, have pressed Brightwells for answers as to when the mart will re-open. Brightwells finally responded with a statement that due to the public nature of the site, their insurers had concerns regarding the health and safety of their staff and the public at this site. They would consider re-opening when Covid-19 restrictions are relaxed.

This response did little to curb the frustration of this farming community, as clearly other similar town-centre markets have managed to get the go-ahead from their insurers and are open as livestock drop-off centres.

The gathering of farmers at Builth Wells Market car park on June 14 was an opportunity to simply send a message to Brightwells, that we all wish to see our local livestock market open as soon as possible. At a time when we are supposed to limit the distance we travel; it makes no sense to have to drive to livestock markets much further afield.

Rob Powell, Blaenbwch called me and asked me to attend this meeting at the market, he was the driving force behind this gathering. I suggested that Brightwells should be present and have fair representation, so I invited Irving Parry (Brightwells Director & Chairman). He declined the invitation due to lockdown restrictions. I immediately offered him the opportunity of a Team/Zoom meeting with interested parties, but he has not responded. Sadly, he has also not responded to an email I sent the previous month, offering assistance in meeting with County Council officers, to address their insurers concerns regarding public access at the site.

On the eve of Sunday’s gathering I suggested via Facebook, that all farmers attending should stay in their vehicles to adhere to lockdown restrictions, and simply sound their horn in unison as a gesture of solidarity.

The turnout on the day was remarkable. Over 100 vehicles filled the car park. It was an amazing response. It was also heartening to hear residents whose properties are adjacent to the market offer their support too. Likewise, the local police officers attended, and expressed their satisfaction with the manner in which the gathering was planned and conducted.

Brightwells directors may not have been present on Sunday to hear so many vehicle horns blowing defiantly, but I truly hope they have got the message that we simply wish to see the market reopen immediately. Our local market.

Brightwells respond

As Y Tir went to print County Executive Officer, Catrin Price, received this response from Brightwells:

As you know, the Directors of Brightwells decided to temporarily close this livestock market at the start of the Covid-19 lockdown. This was because, unlike other livestock markets, it could not be secured from the general public and we were advised it was not safe to operate under those circumstances, not only for the safety of our staff and the users of the market, but also for the residents of Builth Wells. The Directors are working with their landlords, Powys County Council, to facilitate its re-opening as soon as it is safe to do so.

I note your opinion that Builth Market is no different from the other centres in Wales that you have quoted, but this does not accord with the professional advice that the Directors of Brightwells have received.

Doubtless, given the concerns of your members regarding the future of this market, we can look forward to their whole-hearted support in selling their livestock through Builth Wells when it re-opens.

The Directors will be issuing press releases shortly advising the farming community of the proposed re- opening date.

Regards,
Irving Parry, Brightwells
Director & Chairman, FRICS FAAV

GLAMORGAN

Walter Rowlands Memorial Award

This Award was created to honour the memory of Walter Rowlands who was the Glamorgan County Executive Officer. The award is fully supported and funded by his family who are keen to support agricultural students from the county to encourage their studies in the industry.

WHAT IS IT?

A £200 educational grant for agricultural students in the Glamorgan area studying an

agricultural based course in college or university. The grant has re-opened for applications with a closing date of August 31 2020 – a presentation is to be made in October 2020.

HOW TO ENTER?

Please send an e-mail to glamorgan@fuw.org.uk –
setting out your details and interests, details of your course and future ambitions.

MEIRIONNYDD

Pwyllgor Gwaith ar Zoom!

Am y tro cyntaf yn hanes y Gangen Sirol, cynhaliwyd Pwyllgor Gwaith Meirionnydd ar Zoom ym mis Mehefin, a daeth nifer dda iawn o’r aelodau yn rhan o’r drafodaeth.

Roedd ein Haelod Seneddol Liz Saville Roberts gyda ni drwy gydol yr amser, ynghyd a Nick Fenwick Pennaeth Polisi’r Undeb. Rydym yn ddiolchgar dros ben iddynt am eu hamser a’u cyfraniad.

Cafwyd trafodaeth ar y sectorau bîff, defaid a llaeth ac effaith y pandemig ar amaeth yn gyffredinol. Cyfeiriwyd at y diweddaraf gyda’r Mesur Amaeth, ac ymysg y pynciau eraill oedd trafodaethau masnach, sefyllfa’r diwydiant gyda gadael Ewrop, y pryder am ehangu rheolau ansawdd dŵr, a phrisiau gwlân. Trafodwyd hefyd y diweddaraf am y sector twristiaeth fferm, a’r cymorth sydd ar gael.

Diolch yn fawr iawn i Sion Ifans, Cadeirydd y Sir am arwain y drafodaeth yn wych, a rhoi cyfle i bawb ymuno yn y drafodaeth.

For the first time in the history of the County Branch, the Meirionnydd Executive Committee was held on Zoom in June, and a very good number of members participated in the discussion. Our MP Liz Saville Roberts was present, alongside Nick Fenwick Head of Union Policy. We are extremely grateful to them for their time and contribution. Discussion took place on the beef, sheep and dairy sectors and the impact of the pandemic on agriculture in general. We received an update on the latest developments regarding the Agriculture Bill, and other topics included trade discussions, the industry’s situation with regards to leaving Europe, the concern about expanding water quality rules and the price of wool. The farm tourism sector and support available were also discussed. Many thanks to Sion Ifans, County Chairman for leading the discussion brilliantly, and giving everyone the opportunity to join in with the discussion

MONTGOMERYSHIRE

Montgomery YFC keeping busy by Huw Jones, Montgomery YFC County Chairman

Working in agriculture can be extremely isolating and the YFC plays a huge part in combatting rural isolation and promoting positive mental health – some of our members rely on their weekly club meetings as their social activity and one of our main priorities for the duration of the lockdown and beyond is keeping our members engaged and busy with YFC related activities, we have adapted some of our competitions and activities so that they can be held virtually.

The general knowledge of Montgomeryshire was tested when I held a virtual quiz night for the members on Facebook live, which was a success! We have held a number of committee meetings on Zoom with members where they have all shared ideas and started planning future virtual activities. Covid-19 has made us think outside the box and get creative!

Montgomery YFC would like to thank all the members for their hard work and dedication within their communities at this time. Keep up the good work!

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.