Aelodau UAC yn ennill trelar Ffermio

DYMA David John a Jennifer Evans, Blaenbidernin Isaf, Cwman, Llambed, aelodau UAC yn Sir Gaerfyrddin gyda’i trelar newydd a enillwyd yn ddiweddar yng nghystadleuaeth Ffermio ar S4C

DAVID JOHN A JENNIFER EVANS.

DAVID JOHN A JENNIFER EVANS.

“Roedd angen trelar newydd arnai, felly bydd hwn yn ddefnyddiol iawn, diolch yn fawr i Ffermio,” meddai David John. Mae David John, sy’n aelod o’r undeb ers dros ddeugain mlynedd, wedi ffermio defaid a gwartheg bîff ar y fferm 250 acer yng ngogledd Sir Gaerfyrddin erioed, gyda’i dad i ddechrau, ac yna gyda’i wraig Jennifer ers blynyddoedd bellach.

Cafodd Jennifer tipyn o sioc pan glywodd y newyddion da – “Dwi byth wedi ennill dim byd tan nawr, ces i gymaint o sioc ‘odd rhaid i fi eistedd lawr! Ni’n mwynhau gwylio Ffermio ac yn ddiolchgar iawn iddynt am y trelar.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.