Ail-lansio cynllun gwaredu plaladdwyr

MaE Dŵr cymru wedi ail-lansio’r cynllun gwaredu plaladdwyr cyfrinachol rhad ac am ddim ar gyfer ffermwyr a rheolwyr tir yng nghymru.

Y dyddiad pwysig i’w nodi ydi’r 1af – 31ain o Fawrth – Dyma’r cyfnod lle bydd yn rhaid i’r aelodau gofrestru ar gyfer y cynllun.

Welsh Water have relaunched the free and confidential Pesticide Disposal Scheme for farmers and land managers in Wales.

The important

date to note is March 1st – 31st – this is the period that members can register for the scheme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.