Anrhydedd yn Eisteddfod y Fenni

EMYR JONES A LIZ SAVILLE ROBERTS AS.

EMYR JONES A LIZ SAVILLE ROBERTS AS.

Bu Eisteddfod Genedlaethol Y Fenni yn ddigwyddiad cofiadwy iawn i ddau ffigwr amlwg ym Meirionnydd wrth iddynt gael ei hurddo gyda’r wisg glas. Cafodd Emyr Jones, Rhiwaedog, Rhosygwaliau gydnabyddiaeth am ei wasanaeth i’w ardal ac yn genedlaethol, yn arbennig fel llywydd undeb Amaethwyr Cymru 2011-2015. Gwasanaethodd yr undeb yn gwbl ddi-flino a rhoddodd arweiniad clir a chadarn yn ystod ei gyfnod wrth y llyw, gan fod yn gydwybodol ac ymroddedig dros egwyddorion y seiliwyd yr undeb arni. Cafodd Liz Saville Roberts AS, a etholwyd yn aelod seneddol dros Ddwyfor Meirionnydd yn 2015 gydnabyddiaeth fel aelod benywaidd cyntaf Plaid Cymru yn San Steffan. Yn wreiddiol o Lundain, dysgodd Gymraeg yn y Brifysgol yn Aberystwyth ac yna dychwelodd i Gymru i weithio i ddechrau fel gohebydd newyddion gyda chwmni’r Herald ac yna yng Ngholeg Meirion Dwyfor. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, bu’n Gyfarwyddwr Dwyieithrwydd grŵp Llandrillo Menai. Llongyfarchiadau calonog i’r ddau ohonynt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.