Author: Ben Anderson

Smallholding cover is vital

by Roger Van Praet DipCII FUW Insurance Services Ltd compliance director AS more people look for a ‘Good Life’ by escaping to the country, the appeal of buying a smallholding is undeniable. However, many...

Llwyddiant i deulu Ysguboriau

DROS y misoedd diwethaf daeth llawer iawn o lwyddiant i deulu Ysguboriau, Tywyn, Meirionnydd wedi iddynt ddod i’r brig gyda stoc o safon arbennig iawn. Llwyddodd Llion Jones, Pant, Llanegryn gael 18,000gns am hwrdd...

We need clarity!

THE FUW is calling for urgent clarity on Brexit following the High Court ruling that Parliament must vote on whether the UK can start the process of leaving the EU. The decision by the...

Be wary of offers of ‘free’ broadband

PROPERTY MATTERS by Kathryn Williams, chartered surveyor at Davis Meade Property Consultants WITH the government committed to boost broadband coverage across the UK, farmers and property owners should be aware of their rights if...

Pa well amser i gefnogi ein cymunedau lleol

MERCHED MEWN AMAETH gan Tegwen Morris, Cyfarwyddwraig Cenedlaethol, Merched y Wawr WRTH droedio gyda’n gilydd trwy amseroedd tymhestlog rydym yn darganfod gwir ffrindiau, ac yn sylweddoli fod llawer o gymorth o fewn ein cymunedau...

Glastir Organic deadline fast approaching

FARMERS who have entered into the Glastir Organic scheme are being reminded by the FUW to submit their Glastir Organic Business Plan (GOBP), to comply with their contracts, by the end of the year....

Cyfarfodydd ardal Meirionnydd

YN ôl yr arfer, bu cangen Meirionnydd o’r undeb yn brysur yn trefnu cyfarfodydd ardal drwy’r sir yn ystod mis Hydref a Tachwedd. Cynhaliwyd cyfarfod yn Ardudwy, Dolgellau, Llanfrothen, Pennal, Tywyn, Dinas Mawddwy, Bala,...