Beth am fynd ati i wella ein cymunedau cyfagos?

gan Tegwen Morris, cyfarwyddwraig cenedlaethol, Merched y Wawr

Diolch ydyw’r gair ar ddechrau blwyddyn newydd, diolch am ffrindiau a theulu a diolch am gyfeillgarwch. Roedd treulio tridiau yn y Ffair Aeaf ddiwedd Tachwedd yn rhoi cyfle i werthfawrogi cyfeillgarwch ac edmygu gwaith arbennig yr aelodau.

Rhyfeddod i mi oedd gweld gwaith cywrain y cystadleuwyr crefft a
choginio gan gynnwys yr amrywiol aelodau a fuodd yn gwau parau o sanau, crefft sy’n amlwg yn boblogaidd iawn.

Nawr ein bod wedi cychwyn addunedu – beth am fynd ati i wella ein cymunedau cyfagos? Mae Merched y Wawr ag ymgyrch i gasglu plastig ag ysbwriel er mwyn harddu ein cymuned leol. Beth hefyd am fynd ati i blannu cennin Pedr neu flodau i ddod a lliw i’r fro, a beth hefyd am edrych ar ôl ein cymdogion a phobl fregus sy’n dioddef o dementia.

hefyd beth am fod yn wyliadwrus o gerbydau nad ydych yn gyfarwydd â’u gweld yn yr ardal – mae lladrata yng nghefn gwlad wedi bod yn broblem ers blynyddoedd, ond os wnawn gofnodi rhif gall hyn gynorthwyo’r heddlu os fydd ymchwiliadau.

Mae cymuned yr hyn yr ydych yn ei gwneud iddi fod, cydweithio, cyd-fwynhau a chefnogi ein gilydd ydyw’r nod. Ar hyn o bryd mae apêl am uned cemotherapi newydd yn Ysbyty Bronglais yn cael y gymuned leol i gydweithio er gwelliant a lles, braf ydyw gweld cymdogaeth yn cydweithio.

llongyfarchiadau gwresog i lyn o’r Bontfaen, Eifiona o Benmachno, Dilys o Penybont ar ogwr a Mair o Bontarddulais ar ddod i’r brig yn y Ffair Aeaf, gweler eu campweithiau yn y llun. Edrychwn ymlaen at groesawu aelodau o Gymru ben baladr i’n cyrsiau crefft i ddysgu sgiliau newydd yn fuan.

Thank you is the buzz word at the start of the new year and being grateful for friends and family. The Winter Fair was a great chance to appreciate friendship and to admire the fantastic work of our members. Congratulations to Lyn from Cowbridge, Eifiona from Penmachno and Mair from Pontarddulais and pictured are their prize winning items in the Winter Fair.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.