Beth fydd yn newid?

gan Tegwen Morris, Cyfarwyddwraig Cenedlaethol, Merched y Waw

Ar hyn o bryd does yna ddim atebion pendant, ond mae un peth yn sicr fe fydd amaethwyr yn dal i sicrhau fod yna fwyd i’w gael a byddwn ni fel merched yn dal i brynu’r bwydydd hynny gan gefnogi ein cynhyrchwyr lleol ar bob cyfle posibl.

Mi fydd yna nifer mwy yn coginio prydau blasus
adref dybiwn i, ac os oes rhywbeth wedi profi’n
boblogaidd mae ein tudalennau ar Facebook
“Curo’r Corona’n Coginio”, “Curo’r Corona’n
Crefftio” a “Curo’r Corona’n y Cartref”, felly, os ydych
ar dechnoleg beth am gymryd golwg arnynt – cewch chi ddim eich siomi.

Eleni am y tro cyntaf fe gynhaliwyd ein Gŵyl Haf yn rhithiol – a braf oedd gweld cynifer yn cystadlu ac yn dilyn ein beirniadaethau. Ewch ar ein gwefan neu ein dilyn ar Facebook neu drydar. Ond yr un mor bwysig ydyw’r galwadau ffôn ar ein cynllun “Ffoniwch Ffrind” – does dim angen i neb fod yn unig – mae croeso bob amser i chi godi’r ffôn am sgwrs 01970 611661. Ac os oes yna rai creadigol yn eich plith beth am fynd ati i greu “Blodau Gobaith” – unrhyw flodyn ond yn un o liwiau’r enfys.

Beth am weldio, creu o bren, cortyn bel, gwau neu baentio? Ein gobaith ydyw casglu’r blodau ynghyd ar Fawrth 1af 2021 ac yna creu Enfys o Obaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol – croeso cynnes i bawb fod yn rhan o’r prosiect yma.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.