Brecwast blasus yn Llanfrothen

PATRICIA A GARETH WILLIAMS: Sy’n rhedeg y Ganolfan Gymunedol a Chaffi/Siop Llanfrothen fu’n gwneud y gwaith trefnu a gweini’r brecwastau.

PATRICIA A GARETH WILLIAMS: Sy’n rhedeg y Ganolfan Gymunedol a Chaffi/Siop Llanfrothen fu’n gwneud y gwaith trefnu a gweini’r brecwastau.

AM y tro cyntaf eleni, cynhaliwyd brecwast yng Nghanolfan a Chaffi Cymunedol Llanfrothen yng Ngogledd Meirionnydd a daeth nifer dda ynghyd. Y gŵr gwadd oedd Simon Thomas AC, a bu’n gyfle iddo roi anerchiad i’r aelodau a thrafod yn unigol. Hoffem ddiolch yn arbennig i Gareth a Patricia Williams am hwyluso a gwneud llawer o waith yn trefnu’r digwyddiad, ynghyd ag aelodau o’r gymuned leol. Diolch hefyd i’r noddwyr, sef Oinc, Oink Llithfaen; Bwydlyn Llanystumdwy; Carwyn Roberts Tŷ Hen, Penycaerau, Rhiw; I & G Evans Criccieth a Steven Gaffey

O’R CHWITH: Rhodri ap Gwyn, Simon Thomas AC, a Haf ac Euros Puw, cadeirydd cangen Meirionnydd UAC.

O’R CHWITH: Rhodri ap Gwyn, Simon Thomas AC, a Haf ac Euros Puw, cadeirydd cangen Meirionnydd UAC.

Penrhyndeudraeth.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.