Category: FUW News

Diolch yn fawr i Janet Phillips

Cafwyd cyfle cyn y Nadolig i ddiolch i Janet Phillips, Swyddog Cyswllt Fferm am yr holl gymorth a chydweithrediad yn 2017. Mae hwn yn wasanaeth gwerthfawr dros ben i ffermwyr. We had an opportunity...

Pwyllgor Gwaith Meirionnydd

Geraint Davies, Cadeirydd cangen Meirionnydd gyda Jessica Williams, Arweinydd Agrisgôp Meirionnydd. Cynhaliwyd Pwyllgor Gwaith cangen Meirionnydd yng nghanol mis Ionawr a’n siaradwr gwâdd oedd Jessica Williams, Arweinydd Agrisgôp Meirionnydd. Bu’n gyfle gwych iddi egluro...

Cyfarfod cangen Ardudwy

Cafwyd noson ddiddorol dros ben yng nghyfarfod cangen Ardudwy o’r undeb a gyfarfu’n ddiweddar. Roedd dau siaradwr gwadd, sef Rhys Owen o Barc Cenedlaethol Eryri, a Dafydd Gruffudd o Arloesi Gwynedd Wledig. Diolch yn...

Vale Rural Watch launch

Thank you to all members in the Vale of Glamorgan who attended the recent launch of Vale Rural Watch, an event organised by South Wales Police and Safer Vale department of the Vale Council....

Rheinallt is new chairman

DENBIGHSHIRE beef and sheep farmer Rheinallt Hughes, (pictured right), has been appointed as the new chairman of the FUW Hill Farming and Marginal Land committee. Rheinallt, together with his family, farms approximately 980 acres...

FUW welcome NVZ announcement

The FUW has given a cautious welcome to the Welsh Government’s announcement on Nitrate Vulnerable Zones (NVZs) in Wales. The announcement comes following a four year review of the existing NVZ areas in Wales,...

Communication is the key

DURING the meeting of the Grand Council held in Aberystwyth on December 7 2017, the Group Managing Director made a report on the work of FUW Limited in recent months. Here are some of...

FUW holds bovine TB information workshops

DURING the course of November, the FUW held three information workshops outlining the new bovine TB regulations that came into force on October 1 and farmers from across Wales used the opportunity to learn...