Category: FUW News

Diolch yn fawr i Janet Phillips

Cafwyd cyfle cyn y Nadolig i ddiolch i Janet Phillips, Swyddog Cyswllt Fferm am yr holl gymorth a chydweithrediad yn 2017. Mae hwn yn wasanaeth gwerthfawr dros ben i ffermwyr. We had an opportunity...

Pwyllgor Gwaith Meirionnydd

Geraint Davies, Cadeirydd cangen Meirionnydd gyda Jessica Williams, Arweinydd Agrisgôp Meirionnydd. Cynhaliwyd Pwyllgor Gwaith cangen Meirionnydd yng nghanol mis Ionawr a’n siaradwr gwâdd oedd Jessica Williams, Arweinydd Agrisgôp Meirionnydd. Bu’n gyfle gwych iddi egluro...

Cyfarfod cangen Ardudwy

Cafwyd noson ddiddorol dros ben yng nghyfarfod cangen Ardudwy o’r undeb a gyfarfu’n ddiweddar. Roedd dau siaradwr gwadd, sef Rhys Owen o Barc Cenedlaethol Eryri, a Dafydd Gruffudd o Arloesi Gwynedd Wledig. Diolch yn...

Vale Rural Watch launch

Thank you to all members in the Vale of Glamorgan who attended the recent launch of Vale Rural Watch, an event organised by South Wales Police and Safer Vale department of the Vale Council....