Category: News

Parhad gwahanol i’r ‘sioe’

gan Angharad Evans, Golygydd y Gymraeg I NIFeR fawr ohonoch fel ninnau, mae haf 2020 yn dipyn gwahanol i’r arfer – yn dawelach. erbyn hyn mi fyddai’r tri ohonom yma wedi bod yn arddangos...

A focus on: Stress

‘ThESE are stressful times’, ‘I feel stressed’, ‘You are stressing me’, ‘This is very stressful’ – these are very common phrases. We use them and hear them a lot. But what does stress actually...

New NVZ rules will impact all sectors

by Edward Page, Land Agent at Davis Meade Property Consultants On April 8, Welsh Government published draft regulations for an all- Wales nitrate Vulnerable Zone. “The regulations are designed to target more intensely polluting practices but could undoubtedly...

How low can you go? Protein in the dairy cow diet

by Dr Cate William, Farming Connect Knowledge Exchange Hub, IBERS, Aberystwyth University THE modern dairy cow’s nutritional requirements are highly complex due to the microbial population of the rumen and the demand for efficient...

Ask the Expert with RDP Law

RDP’s Head of Agriculture and Private Client, Sioned Thomas, highlights some of the common questions she’s asked about Succession Planning 1. What is Succession Planning? A succession plan is a long-term plan about the...

Cysur ynghanol Coronafirws

gan Angharad Evans, Golygydd y Gymraeg Mae’r wythnosau bellach wedi mynd yn fisoedd a Coronafirws yn parhau i ddominyddu bywyd pawb. Mae’n anodd iawn dianc ohono gan fod pob rhaglen newyddion, papur newydd a...

Lle i’r enaid gael llonydd

gan Angharad Evans, Golygydd y Gymraeg MiS gwahanol, ond yr un yw’r sefyllfa. Mae gafael Coronofirws yn parhau’n dynn ar y byd a ninnau’n cyfarwyddo’n araf bach gyda’r ‘normal’ newydd. Nid oeddwn eisiau’ch diflasu...

Bach o gefndir y tîm yn swyddfa Llanrwst

Dafydd Peredur Jones Uwch Weithredwr Yswiriant Pa mor hir gyda’r Undeb? 18 mlynedd Swyddi/addysg flaenorol? Gweithio i gwmni prynu a gwerthu peiriannau fferm Arfon Roberts a cyn hynny peiriannydd ceir mewn modurdy Bywyd cartref...