Category: YFC News

Am lanast llwyr!

gan Glyn Roberts, llywydd FUW WRth i’r ffilm lwyddiannus “Stan and Ollie” lenwi sinemâu o gwmpas y wlad yn ystod yr wythnosau diwethaf, atgoffwyd llawer ohonom o ddywediad enwog Oliver hardy: “here’s another fine...

Key figures meet

thE FUW has met with key figures in the European Commission and Parliament to discuss Brexit and its implications, with just 30 days to go before the UK is due to leave the EU....

Diwrnod Rali CFfI Sir Gâr

Daeth y nosweithiau hir o ymarfer a pharatoi ar gyfer y Rali i ben i aelodau Ffermwyr Ifanc Sir Gâr a chafwyd diwrnod arbennig o gystadlu brwd ar Faes y Sioe, Nantyci, Dydd Sadwrn,...