Category: Newyddion UAC

Gwern yn helpu i gadw’r economi wledig yn fyw

Trefnodd cangen Meirionnydd o Undeb Amaethwyr Cymru ymweliad fferm ar ddiwedd mis Mehefin yn nantygwyddail, Islawrdref ger dolgellau drwy garedigrwydd Gwern a Ceri Williams, a chafwyd prynhawn llwyddiannus iawn, a chroeso cynnes yno. roedd...

UAC yn noddi cadair yr Eisteddfod

NODDIR cadair Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019 gan ganghennau sir Gaernarfon a sir Ddinbych o Undeb Amaethwyr Cymru ar ôl i’r Undeb roi hysbyseb ym mhob un o bapurau bro ardal yr Eisteddfod yn...

Problemau plastigau fferm

MAE UAC yn galw ar Lywodraeth Cymru i greu Tasglu Plastigau Fferm Cymru er mwyn mynd i’r afael a’r broblem gynyddol o wastraff plastigau fferm. Mewn llythyr at y Gweinidog dros Faterion Gwledig, Lesley...

Cwîn y rŵtîn

gan Caryl Roberts, Rheolwr Aelodaeth a Gweithrediadau UAC YN tydi hi’n hawdd mynd i rigol? Codi, molchi, gweithio, cysgu. Mae rŵtin yn gyfforddus ac yn hawdd, sydd fel arfer yn golygu eich bod yn...

Pen-blwydd Hapus!

gan Angharad Evans, Golygydd y Gymraeg PEn-BLwYdd Hapus Sali Mali! Mae’r cymeriad plant poblogaidd yn dathlu ei phen-blwydd yn 50 oed ar Fehefin 19. Mae Gwasg Gomer sy’n berchen ar hawlfraint Sail Mali ynghanol...

Am lanast llwyr!

gan Glyn Roberts, llywydd FUW WRth i’r ffilm lwyddiannus “Stan and Ollie” lenwi sinemâu o gwmpas y wlad yn ystod yr wythnosau diwethaf, atgoffwyd llawer ohonom o ddywediad enwog Oliver hardy: “here’s another fine...

Key figures meet

thE FUW has met with key figures in the European Commission and Parliament to discuss Brexit and its implications, with just 30 days to go before the UK is due to leave the EU....