Category: Newyddion UAC

Trafod sefyllfa plismona gwledig

BU swyddogion gweithredol siroedd Gogledd Cymru UaC yn cwrdd â’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd arfon Jones a’r Tîm Troseddau Gwledig ym Mhencadlys Heddlu Gogledd Cymru ym Mae Colwyn yn ddiweddar. Pwrpas y cyfarfod oedd...

Alun Elidyr yn derbyn Gwobr Fewnol UAC

MAe’r cyflwynydd teledu Cymreig adnabyddus, ac un o hoelion wyth amaethyddiaeth Alun edwards, wedi cael ei gydnabod am ei ymroddiad eithriadol i’r diwydiant ffermio gyda Gwobr Fewnol UAC am Wasanaethau i Amaethyddiaeth yn Sioe...

NEWYDDION SIROL UAC/FUW COUNTY NEWS

GLAMORGAN Glimmer of hope for Cowbridge Livestock Market It appears that farmers in the Vale of Glamorgan can keep a speck of hope when it comes to the livestock market here in Cowbridge. The...