Category: Newyddion UAC

Rhannu pryderon ymgynghoriad gyda AC Arfon

Pryderon ynghylch ymgynghoriad ‘Bwrw ymlaen â rheoli Adnoddau naturiol Cymru yn Gynaliadwy, Llywodraeth Cymru oedd prif ffocws trafodaethau diweddar rhwng swyddog gweithredol sirol UAC Gaernarfon, Gwynedd Watkin ac AC Arfon, Sian Gwenllian, sydd hefyd...

WelshFarmer2017.pdf - Adobe Acrobat Pro_Page_06_Image_0002

Siec o £500 ar gyfer Ymchwil Canser Cymru

MAE Lowri Thomas, aelod UAC, cangen Caernarfon wedi cyflwyno siec o £500 i Ymchwil Canser Cymru yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Cafodd yr arian ei godi yn ystod wythnos Brecwast Fferm UAC ym Meillionydd Bach,...