Category: Newyddion UAC

Am lanast llwyr!

gan Glyn Roberts, llywydd FUW WRth i’r ffilm lwyddiannus “Stan and Ollie” lenwi sinemâu o gwmpas y wlad yn ystod yr wythnosau diwethaf, atgoffwyd llawer ohonom o ddywediad enwog Oliver hardy: “here’s another fine...

Key figures meet

thE FUW has met with key figures in the European Commission and Parliament to discuss Brexit and its implications, with just 30 days to go before the UK is due to leave the EU....

Neges y Flwyddyn Newydd gan lywydd UAC

gan Glyn Roberts, llywydd UAC Wrth i mi ysgrifennu neges y Flwyddyn Newydd eleni, mae ychydig dros 100 diwrnod ar ôl cyn i ni adael yr Undeb Ewropeaidd, ac, yn seiliedig ar ddigwyddiadau’r dyddiau...

Cydnabod ffermwr llaeth o Sir Gaernarfon

BoB blwyddyn mae UAC yn cydnabod unigolyn sydd wedi gwneud cyfraniad mawr tuag at ddatblygiad y diwydiant llaeth ac sydd wedi dod yn rhan annatod o’r diwydiant llaeth yng Nghymru. Eleni, mae’r undeb yn...

Academi UAC yn denu aelodau iau i waith yr undeb

Mae UaC wedi cychwyn ei digwyddiad academi UaC Gogledd Cymru gyntaf mewn steil drwy gynnal dau ymweliad fferm lwyddiannus ac addysgiadol i’w haelodau. Mae academi UaC yn fenter i ddarparu digwyddiadau ymgysylltu, addysgiadol ac...