Category: Newyddion UAC

Neges y Flwyddyn Newydd gan lywydd UAC

gan Glyn Roberts, llywydd UAC Wrth i mi ysgrifennu neges y Flwyddyn Newydd eleni, mae ychydig dros 100 diwrnod ar ôl cyn i ni adael yr Undeb Ewropeaidd, ac, yn seiliedig ar ddigwyddiadau’r dyddiau...

Cydnabod ffermwr llaeth o Sir Gaernarfon

BoB blwyddyn mae UAC yn cydnabod unigolyn sydd wedi gwneud cyfraniad mawr tuag at ddatblygiad y diwydiant llaeth ac sydd wedi dod yn rhan annatod o’r diwydiant llaeth yng Nghymru. Eleni, mae’r undeb yn...

Academi UAC yn denu aelodau iau i waith yr undeb

Mae UaC wedi cychwyn ei digwyddiad academi UaC Gogledd Cymru gyntaf mewn steil drwy gynnal dau ymweliad fferm lwyddiannus ac addysgiadol i’w haelodau. Mae academi UaC yn fenter i ddarparu digwyddiadau ymgysylltu, addysgiadol ac...

Trafod sefyllfa plismona gwledig

BU swyddogion gweithredol siroedd Gogledd Cymru UaC yn cwrdd â’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd arfon Jones a’r Tîm Troseddau Gwledig ym Mhencadlys Heddlu Gogledd Cymru ym Mae Colwyn yn ddiweddar. Pwrpas y cyfarfod oedd...

Alun Elidyr yn derbyn Gwobr Fewnol UAC

MAe’r cyflwynydd teledu Cymreig adnabyddus, ac un o hoelion wyth amaethyddiaeth Alun edwards, wedi cael ei gydnabod am ei ymroddiad eithriadol i’r diwydiant ffermio gyda Gwobr Fewnol UAC am Wasanaethau i Amaethyddiaeth yn Sioe...