Category: Newyddion UAC

NEWYDDION SIROL UAC/FUW COUNTY NEWS

GLAMORGAN Glimmer of hope for Cowbridge Livestock Market It appears that farmers in the Vale of Glamorgan can keep a speck of hope when it comes to the livestock market here in Cowbridge. The...

Rydym yn chwilio am enwebiadau

Rydym yn chwilio am eich enwebiad chi i Wobr Goffa Bob davies UAC. mae’r wobr – er cof am ohebydd y Farmers Weekly, Bob davies, a fu farw ym mis Tachwedd 2009 – yn...

NEWYDDION SIROL UAC/FUW COUNTY NEWS

CEREDIGION Ffarwelio / Goodbye Mae Mared Rand Jones, y swyddog gweithredol sirol dros Ceredigion wedi ffarwelio gyda’r undeb ers diwedd mis Mawrth. Mae Mared yn mynd i weithio yng Nghymdeithas Sioe Frenhinol Cymru fel...

Bwyd ar ôl Brecsit

gan Richard Hughes, aelod UAC Sir Gaernarfon Mae Brecsit yn digwydd ac un o’r newidiadau mwyaf yn dilyn hyn fydd newid yn y polisi amaethyddol a defnydd tir. Wrth edrych drwy fy ysbienddrych a...

Mae’r gymuned amaethyddol yn un pwerus

gan Glyn Roberts, llywydd UAC EFALLAI eich bod wedi clywed yr ymadrodd “mae’n cymryd pentref i fagu plentyn.” Hen ddihareb Affricanaidd, sy’n golygu bod angen cymuned gyfan o wahanol bobl yn rhyngweithio â phlant...