Category: Newyddion UAC

Ymhobman i bawb

gan Caryl Roberts, Rheolwr Aelodaeth a Gweithrediadau FUW YdI ffermwyr yn gwneud addunedau blwyddyn newydd? Wir, ‘sgen i ddim cof o’n Nhad, na’n Nhaid yn cychwyn y flwyddyn trwy gyhoeddi adduned o newid mawr....

Grant Busnes i Ffermydd (FBG)

MaE Ffenestr 7 yn agor ar y 2il o Fawrth. Er mwyn bod yn gymwys am y cynllun grant hwn bydd yn rhaid i aelodau fynychu Digwyddiad cyswllt Ffermio – ‘Ffermio ar gyfer y...

Neges y Flwyddyn Newydd gan lywydd UAC

gan Glyn Roberts, llywydd UAC Wrth i mi ysgrifennu neges y Flwyddyn Newydd eleni, mae ychydig dros 100 diwrnod ar ôl cyn i ni adael yr Undeb Ewropeaidd, ac, yn seiliedig ar ddigwyddiadau’r dyddiau...

Bywyd ar y fferm yn parhau

gan Glyn Roberts, Llywydd FUW DYMA ni, mae’n fis Tachwedd ac roeddem i fod wedi gadael yr Undeb Ewropeaidd erbyn hyn. Gyda, neu heb, rhywfaith o gytundeb, roeddem fod allan. Dim syndod felly bod...