Category: Newyddion UAC

NEWYDDION SIROL UAC/FUW COUNTY NEWS

GLAMORGAN Glimmer of hope for Cowbridge Livestock Market It appears that farmers in the Vale of Glamorgan can keep a speck of hope when it comes to the livestock market here in Cowbridge. The...

Rydym yn chwilio am enwebiadau

Rydym yn chwilio am eich enwebiad chi i Wobr Goffa Bob davies UAC. mae’r wobr – er cof am ohebydd y Farmers Weekly, Bob davies, a fu farw ym mis Tachwedd 2009 – yn...

NEWYDDION SIROL UAC/FUW COUNTY NEWS

CEREDIGION Ffarwelio / Goodbye Mae Mared Rand Jones, y swyddog gweithredol sirol dros Ceredigion wedi ffarwelio gyda’r undeb ers diwedd mis Mawrth. Mae Mared yn mynd i weithio yng Nghymdeithas Sioe Frenhinol Cymru fel...