Category: Newyddion UAC

Bwyd ar ôl Brecsit

gan Richard Hughes, aelod UAC Sir Gaernarfon Mae Brecsit yn digwydd ac un o’r newidiadau mwyaf yn dilyn hyn fydd newid yn y polisi amaethyddol a defnydd tir. Wrth edrych drwy fy ysbienddrych a...

Mae’r gymuned amaethyddol yn un pwerus

gan Glyn Roberts, llywydd UAC EFALLAI eich bod wedi clywed yr ymadrodd “mae’n cymryd pentref i fagu plentyn.” Hen ddihareb Affricanaidd, sy’n golygu bod angen cymuned gyfan o wahanol bobl yn rhyngweithio â phlant...

Croeso gofalus i addewidion Michael Gove

MAE UAC wedi croesawu ymrwymiadau gan yr Ysgrifennydd Gwladol Michael Gove i ganolbwyntio ar bolisïau’r gadwyn gyflenwi a’i gydnabyddiaeth o’r angen am gydbwysedd priodol rhwng datganoli a fframweithiau cyffredin y DU ar ôl Brexit....

Ymweliad â’r genhedlaeth iau yn ardal Trawsfynydd

DECHREUODD gweithgareddau 2018 cangen Meirionnydd o UAC gydag ymweliad â’r genhedlaeth iau o ffermwyr yn ardal Trawsfynydd, ynghyd a’r Aelod Seneddol lleol Liz Saville‐Roberts. Roedd Geraint Davies, cadeirydd cangen UAC Meirionnydd sydd hefyd yn...

TB eradication target for Wales welcomed

THE FUW has welcomed the announcement by the Cabinet Secretary for Energy, Planning and Rural Affairs, Lesley Griffiths, that TB eradication targets for Wales as a whole and interim targets for each TB region...

Rhannu pryderon ymgynghoriad gyda AC Arfon

Pryderon ynghylch ymgynghoriad ‘Bwrw ymlaen â rheoli Adnoddau naturiol Cymru yn Gynaliadwy, Llywodraeth Cymru oedd prif ffocws trafodaethau diweddar rhwng swyddog gweithredol sirol UAC Gaernarfon, Gwynedd Watkin ac AC Arfon, Sian Gwenllian, sydd hefyd...