Category: Newyddion UAC

Rhannu pryderon ymgynghoriad gyda AC Arfon

Pryderon ynghylch ymgynghoriad ‘Bwrw ymlaen â rheoli Adnoddau naturiol Cymru yn Gynaliadwy, Llywodraeth Cymru oedd prif ffocws trafodaethau diweddar rhwng swyddog gweithredol sirol UAC Gaernarfon, Gwynedd Watkin ac AC Arfon, Sian Gwenllian, sydd hefyd...

Diwrnod Shwmae Su’mae’! Day

Mae’r diwrnod cenedlaethol sydd yn dathlu’r Gymraeg, Diwrnod Shwmae Su’mae’ yn dathlu ei 5ed ben- blwydd eleni ar Hydref 15. Y bwriad yw annog a rhoi hyder i bobl ddechrau bob sgwrs yn Gymraeg....

Siec o £500 ar gyfer Ymchwil Canser Cymru

MAE Lowri Thomas, aelod UAC, cangen Caernarfon wedi cyflwyno siec o £500 i Ymchwil Canser Cymru yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Cafodd yr arian ei godi yn ystod wythnos Brecwast Fferm UAC ym Meillionydd Bach,...

Gwobr fewnol yr undeb i Brian

MAE UAC wedi anrhydeddu cyn is lywydd UAC Brian Walters gyda gwobr fewnol yr undeb am wasanaethau i amaethyddiaeth er mwyn diolch iddo am yr hyn mae wedi ei wneud dros y diwydiant. Ar...