Category: Notices

Y Byd o Ben y Bannau

gan Lyn Ebenezer YN ddiweddar darlledwyd ar S4C un o’r dogfennau mwyaf ingol a welais ers tro. Craidd yr hanes oedd hunanladdiad ffermwr o Lanfechell, Sir Fôn ddwy flynedd yn ôl. Lluniwyd y ddogfen,...

Cadw Golwg o Ben Talar

gan Aubrey Davies ERBYN hyn bydd Torquay wedi dod dros ymweliad y CFfI yn eu cyfarfod blynyddol. Mae Torquay wedi arfer croesawu cynadleddau i’r dref ond fel arfer rhai gan y pleidiau gwleidyddol ydynt...

Y Byd o Ben y Bannau

gan Lyn Ebenezer UN o gryfderau mwyaf y gymuned amaethyddol fu’r cyfeillgarwch a fodolai rhwng ffermwyr â’i gilydd. Roedd yna gymdogaeth dda. Roedd yna ymddiried. Tristwch mawr i mi felly fu darllen yn ddiweddar...

Cadw Golwg o Ben Talar

gan Aubrey Davies “LLWGA di’r ddaear, mi lwgith o di yn y diwedd” oedd dywediad tad Huw Roberts Y Gyrn, Llanuwchllyn fel yr adroddodd wrth Dei Jones ar raglen Cefn Gwlad. Mae llawer o...

Y Byd o Ben y Bannau

AR hyn o bryd rwyf wrthi’n cyfieithu i’r Saesneg hunangofiant Charles Arch, ‘Byw Dan y Bwa’ a gyhoeddwyd 12 mlynedd yn ôl. Ganwyd Charles, yr hynaf o bump o blant fferm Y Fynachlog Fawr,...

Cadw Golwg o Ben Talar

“LLANAST LLWYR” yw beth roedd llawer yn ei ddweud am y tro pedol a wnaeth y llywodraeth mewn perthynas â bwriad y Canghellor i gynyddu yswiriant cenedlaethol pobl hunangyflogedig. O fewn wythnos roedd y...

Y Byd o Ben y Bannau

gan Lyn Ebenezer CAIFF y miloedd o erwau o dir rhwng Tregaron a Llanymddyfri ei adnabod, o’i gyfieithu o’r Saesneg, fel ‘Y Diffeithwch Gwyrdd’. Mae’n enw sy’n gwrthddweud ei hun. ‘Desert’ yw diffeithwch. Sut...

Cadw Golwg o Ben Talar

gan Aubrey Davies MAE’R diwydiannau amaeth a bwyd yn debygol o gael eu haberthu ar allor Brexit er mwyn achub y diwydiant ceir a’r farchnad ariannol yn y Ddinas yn Llundain. Rydym wedi clywed...

Y Byd o Ben y Bannau

gan Lyn Ebenezer AM gyfnod pan oeddwn i’n yr ysgol uwchradd bûm yn helpu fy mrawd Dan i redeg siop yn y pentref. Siop cigydd oedd hi, ond siop a werthai hefyd nwyddau cyffredinol....

Cadw Golwg o Ben Talar

gan Aubrey Davies RYDYM yn nesáu at agor y drws i’r byd newydd. Y drwg yw nad ydym yn gwybod sut fyd sy’n ein hwynebu. Yr unig sicrwydd yw y byddwn faes o law...