Category: Notices

Y Byd o Ben y Bannau

gan Lyn Ebenezer UN o bleserau mawr plentyndod fyddai’r tymor cneifio pan fyddai modd i grwt ifanc ennill ychydig sylltau am rannu llinynnau neu dendio briwiau defaid ag ŵyn. Defnyddid y llinynnau i glymu...

Cadw Golwg o Ben Talar

gan Aubrey Davies IONAWR, mis cyntaf y flwyddyn newydd ac i ran fwyaf ohonom ganol gaeaf. Y mis pan mae golau dydd yn ymestyn bron awr a chwarter dros y cyfnod. Mae’n gwawrio dros...

What a year it’s been

FUW MATTERS by Alan Davies, FUW Managing Director IT’S December and nearly Christmas and that means that I’ve now been working at the Farmers’ Union of Wales for almost a year, and without doubt...

Y Byd o Ben y Bannau

gan Lyn Ebenezer ERBYN hyn fe wyddoch mai fy mhrif destun brygowthan yw’r modd y mae bywyd cymdeithasol pentrefi cefn gwlad yn diflannu o flaen ein llygaid. Rwy’n ofni fy mod i’n mynd i...

Cadw Golwg o Ben Talar

WRTH i’r Nadolig a’r flwyddyn newydd agosáu mae’n adeg pan fyddwn yn edrych yn ôl ar y flwyddyn sydd wedi mynd heibio ac ymlaen i’r un newydd. Fe allwn ddweud bod 2016 wedi bod...

Y Byd o Ben y Bannau

gan Lyn Ebenezer UN o’r cyfrolau hynotaf i’w chyhoeddi’n ddiweddar fu honno ar grwydriaid y pedwardegau gan Goronwy Evans, Llanbed. Fe wnes i gyfeirio eisoes mewn papur arall at ‘Ar Grwydr’. Ond adolygiad cyffredinol...

Cadw Golwg o Ben Talar

gan Aubrey Davies DOEDD enwau’r gwyddonwyr o Brydain Syr J Fraser Stoddard, Duncan Haldane, James Thouless a Michael Kosterlitz ddim yn gyfarwydd i ni tan ddechrau mis Hydref pan gyhoeddwyd Gwobrau Nobel. Derbyniodd Syr...

Y Byd o Ben y Bannau

gan Lyn Ebenezer DRO’N ôl fe wnes i gyfeirio at y ffaith fod awdl fawr Dic Jones, ‘Y Cynhaeaf’ yn hanner cant oed eleni. Yr hyn na wnes i ei grybwyll oedd bod yna...

Cadw Golwg o Ben Talar

gan Aubrey Davies NID ceir moethus sydd fwyaf tebygol o gael eu dwyn ond ein hen gyfaill y Land Rover Defender. Ers i gwmni Land Rover rhoi gorau i gynhyrchu’r Land Rover Defender ym...

Y Byd o Ben y Bannau

gan Lyn Ebenezer ERTHYgL gan Chris Kelsey yn y Western Mail sydd ar fai am ddihuno atgofion lu, atgofion a aeth â mi’n ôl dros drigain mlynedd. Crwt ysgol oeddwn i pan benderfynodd fy...