Category: Notices

Cadw Golwg o Ben Talar

gan Aubrey Davies MAE cysgod Prydain Allan neu Brexit drosom ac mi fydd am flynyddoedd. Ers y bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd (UE) mae llawer wedi digwydd a llawer wedi bod yn ceisio...

Y Byd o Ben y Bannau

gan Lyn Ebenezer YN ystod y flwyddyn ddiwethaf bûm yn cydweithio ar gyhoeddi cyfrol arbennig iawn. Hanes gwas ffarm a listiodd i frwydro yn y Rhyfel Mawr yw ‘Adref o Uffern’. Y gŵr dan...

Cadw Golwg o Ben Talar

gan Aubrey Davies MAE Ewrop wedi bod yn y newyddion ers misoedd ac mi ddaeth i uchafbwynt ym mis Mehefin. Roedd dau ddigwyddiad wedi bod yn cyffroi pobl sef y gystadleuaeth pêl-droed, Ewro 2016,...

Y Byd o Ben y Bannau

gan Lyn Ebenezer FEL y nodais o’r blaen yn y golofn hon, ychydig iawn o gydymdeimlad a geir gan yr archfarchnadoedd mawrion i gwynion ffermwyr sy’n cynhyrchu bwyd parthed prisiau teg. Ond nawr fe...

Cadw Golwg o Ben Talar

gan Aubrey Davies YDY ffermwyr yn rhy barod i fynd am y nodwydd neu’r gwn dosio? Dywed rhai eu bod yn cael eu defnyddio’n ormodol ac yn achosi i glefydau allu wrthsefyll meddyginiaethau. Yn...

Y Byd o Ben y Bannau

gan Lyn Ebenezer FEDRA’I ddim goddef pobl sy’n ymyrryd yn ddiangen â chwrs natur. Yn yr ardal hon mae’r barcud wedi hen ail-ymsefydlu. Iawn. Rwy’n hoff iawn o’r aderyn ac mae cryn hanner dwsin...

Cadw Golwg o Ben Talar

gan Aubrey Davies MAE’R gair “volatile” neu gyfnewidiol yn cael ei ddefnyddio’n aml iawn y dyddiau yma i ddisgrifio’r sefyllfa ym myd amaeth. Rydym wedi gweld prisiau cynnyrch ym mhob adran yn gostwng ac...

Enhancing grassland

MEAT MATTERS by Gwawr Parry, Industry development officer, hybu Cig Cymru A CRUCIAL part of the work of Hcc is to let farmers know about the latest research which can help improve the profitability of...

Selling by auction, tender or private treaty?

PROPERTY MATTERS by Eifion Bibby of davis Meade Property Consultants Despite the uncertainty afforded by volatile commodity prices and the non-stop debate over whether to stay in or leave european Union, there continues to...

Pwy, pam a beth

MERCHED MEWN AMAETH gan Tegwen Morris, Cyfarwyddwraig Cenedlaethol Merched y Wawr PWy yn union yw’r merched gweithgar sy’n galon i amryw o gymunedau cefn gwlad Cymru? Pwy sy’n gyfrifol am drefnu dros 3,000 o...