Category: Notices

Hyrwyddo’r Gymraeg

Mae cangen Ynys Môn o UaC wedi ymuno gyda “Snowcem Plus”, sef y dosbarthwr mwyaf o’r paent haen enwog draddodiadol yn y DU ac ewrop er mwyn rhoi naws Cymreig i’w cynnyrch. Dywedodd swyddog...

Y Byd o Ben y Bannau

gan Lyn Ebenezer FEDRA’I ddim cofio cyfnod pan fu ffermwyr o dan gymaint o bwysau. Ar yr un llaw cawn y plismyn iechyd yn ein rhybuddio rhag bwyta cig. Ac fel na fyddai’n ddigon...

Cadw Golwg o Ben Talar

gan Aubrey Davies MAE llawer o berchnogion cŵn yn gallu bod yn ddiofal neu hyd yn oed anystyriol yn y modd maent yn gofalu am eu cŵn. Daw hyn yn amlwg yn y nifer...

Ydych chi’n cael trafferth gyda’r SAF?

OS ydych yn cael trafferth gyda’ch Ffurflen Cais Sengl (SAF) – peidiwch â phoeni! Mae staff Undeb Amaethwyr Cymru ar draws y wlad yn cynnig help llaw i ffermwyr gyda’i ceisiadau yn 2016. Ni...

Y Byd o Ben y Bannau

gan Lyn Ebenezer UN o’r hanesion tristaf o fyd amaeth i mi ei darllen yn ddiweddar yw hwnnw am golledion ffermwr o Orllewin Sussex. Bu farw dros gant o ddefaid Gordon Wyeth wedi iddynt...

Cadw Golwg o Ben Talar

gan Aubrey Davies CYFADDEFODD George Osborne yn ei wythfed gyllideb fod economi Prydain yn tyfu’n arafach na’r disgwyl. O ganlyniad nid oedd yn cyrraedd dau o’r targedau roedd wedi eu gosod iddo’i hun ond...

Y Byd o Ben y Bannau

gan Lyn Ebenezer GALL y digwyddiadau bychan mwyaf dibwys droi’n ddamhegion. Ac un ddameg fodern y byddaf yn cyfeirio ati’n aml yw honno sy’n crisialu, i mi, y newidiadau a ddaeth i gefn gwlad...

Cadw Golwg o Ben Talar

gan Aubrey Davies MAE’R gair tyngedfennol yn cael ei ddefnyddio’n aml ac weithiau yn gôr ddweud sefyllfa. Ond mae ffermwyr Cymru yn wynebu dau achlysur eleni fydd a chryn effaith ar ddyfodol ffermio yng...

Y Byd o Ben y Bannau

gan Lyn Ebenezer DYMa ni i mewn i flwyddyn arall. Fe ddaeth ac fe aeth y Calan, a’r dydd gŵyl wedi diflannu fel eira ddoe, fel petai heb fod. Dewch yn ôl trigain mlynedd...

Cadw Golwg o Ben Talar

gan Aubrey Davies Mae ‘na un ffermwr yn lladd ei hunan pob wythnos ac mae hyn yn un o’r cyfraddau uchaf ymhlith pob math o waith. Yn anffodus rydym i gyd yn gyfarwydd a...