Category: Notices

Cadw Golwg o Ben Talar

gan Aubrey Davies PAN mae damwain neu rywbeth anarferol yn digwydd mae rhywun ar fai yn ôl cyfreithwyr yn yr Unol Daleithiau o America ac mae’r meddylfryd yma wedi croesi mor yr Iwerydd i’r...

Selwyn’s Seafood yn agor uned rhostio gwymon

MAE cwmni Selwyn’s Seafood o Dde Cymru yn dymuno manteisio ar y galw byd-eang cynyddol am gynnyrch gwymon gydag agor uned rhostio arbenigol. Cafodd y cyfleuster newydd ei agor yn swyddogol gan Rebecca Evans,...

Calon Y Gwyll yng nghefn gwlad Ceredigion

gan Angharad Evans WEDI hir ddisgwyl, dyma ni unwaith eto’n cael dilyn hynt a helynt y ditectif dwys ac enigmatig, DCI Tom Mathias, gydag ail gyfres o’r Gwyll yn dychwelyd ar S4C ganol mis...

Cadw Golwg o Ben Talar

gan Aubrey Davies Mae George Monbiot a’i gyfeillion wrthi eto’n ceisio creu helynt ac anniddigrwydd gyda’i syniadau ar sut dylai ffermwyr ffermio’i tir. Y tro yma maent wedi lansio elusen gyda’r bwriad i adael...

Y Byd o Ben y Bannau

gan Lyn Ebenezer Fe fedrai eu gweld nhw nawr yn crynhoi o gwmpas y fainc ar draws y ffordd o’n tŷ ni, gryn wyth neu naw ohonyn nhw yn sgwrsio â nhad ar eu...

UAC Sir Drefaldwyn yn noddi cadair yr Eisteddfod

MAE Cadair yr Eisteddfod Genedlaethol, sy’n cael ei noddi gan gangen sir Drefaldwyn o Undeb Amaethwyr Cymru wedi cael ei throsglwyddo i drefnwyr yr Eisteddfod eleni (Awst 1-8). Ugain oed yw Carwyn Owen o...