Category: Notices

Y Byd o Ben y Bannau gan Lyn Ebenezer

NÔL yn y pedwardegau byddem, fel teulu, yn cadw buwch. Porai ar gae a rentai Nhad oddi wrth fferm y Wernfelen. Buwch Ddu Gymreig oedd hi, a byddwn yn aml yn gwylio Nhad yn...

Y Byd o Ben y Bannau

gan Lyn Ebenezer PAN mae ciwed o brotestwyr yn medru defnyddio blacmel fel bygythiad i gwmni masnachol, mae rhywbeth mawr o’i le. Pan fo’r cwmni hwnnw’n barod i blygu i fygythiadau, mae rhywbeth hyd...

Cadw Golwg o Ben Talar

gan Aubrey Davies Rydym ar drothwy’r sioe fawr unwaith eto ac mae’n syndod mor gyflym mae blwyddyn wedi mynd heibio. Llynedd roeddem yn poeni am y gostyngiad ym mhrisiau cynnyrch fferm ac nid oes...

Y Byd o Ben y Bannau

gan Lyn Ebenezer BETH yw’r cysylltiad rhwng y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd eleni a’r drydedd bennod o Efengyl Matthew? Wel, yr ateb yw Ioan Fedyddiwr. Ond beth yw’r cysylltiad hwnnw? Wel, yn ôl Matthew,...

Y Byd o Ben y Bannau

gan Lyn Ebenezer             DOES gen i ddim i’w ddweud wrth archfarchnadoedd. Yn un peth maen nhw’n tanseilio busnesau siopau bach. Ac yn ail maen nhw’n rhy barod o...

Cadw Golwg o Ben Talar

gan Aubrey Davies YN ei gyllideb dywedodd George Osborne ei fod am gynyddu’r cyfnod gellir ffermwyr gyfartalu’i helw o ddwy flynedd i bump. Ond nid oes sicrwydd fod hyn yn mynd i ddigwydd gan...

Cyfarfod gyda ymgeiswyr Meirion Dwyfor

Ar ddiwedd mis Chwefror, trefnodd Cangen Meirionnydd o’r Undeb gyfarfod gydag ymgeiswyr yr Etholiad Cyffredinol yn etholaeth Meirion Dwyfor a daeth nifer dda iawn o ffermwyr yr etholaeth ynghyd. Cafodd ei gynnal yng Ngwesty’r...

Cadw Golwg o Ben Talar

gan Aubrey Davies MAE’N sicr fod y plant wedi cael hwyl yn chwarae ffŵl Ebrill ar eu rhieni ac unrhyw un arall y gallent eu plagio. Ond nid y plant yn unig sy’n ceisio...

Y Byd o Ben y Bannau

gan Lyn Ebenezer AMCANGYFRIFIR i’r rhyfel Mawr ddwyn 16 miliwn o fywydau, gyda 10 miliwn o’r rheiny’n filwyr. Collwyd yn y gyflafan hefyd 484,000 o geffylau gan Brydain yn unig. Ni wnaeth y rhyfel...

Aelodau UAC yn ennill trelar Ffermio

DYMA David John a Jennifer Evans, Blaenbidernin Isaf, Cwman, Llambed, aelodau UAC yn Sir Gaerfyrddin gyda’i trelar newydd a enillwyd yn ddiweddar yng nghystadleuaeth Ffermio ar S4C “Roedd angen trelar newydd arnai, felly bydd...