Category: Notices

Cadw Golwg o Ben Talar

gan Aubrey Davies I NIFER fawr o ffermwyr mae diwedd eu blwyddyn ariannol yn nesáu. Mae blwyddyn ariannol llawer yn diweddu ar y 31 o fawrth tra mae eraill yn diweddu ar y 30ain...

Y Byd o Ben y Bannau

gan Lyn Ebenezer AR y 18fed o Chwefror eleni roedd hi’n ddegfed pen-blwydd y Ddeddf Hela. A dyma, mae’n siŵr y Ddeddf fwyaf annelwig i’w gosod ar y llyfr statudau erioed. Prif luniwr y...

Private vet involvement in TB testing welcomed

THE FUW has welcomed deputy farming and food minister Rebecca Evans’ announcement that private vets will remain at the heart of TB testing procedures in Wales. Two “Delivery Partners” have successfully tendered for TB...

Cadw Golwg o Ben Talar

gan Aubrey Davies ROEDD y newyddion fod First Milk yn gohirio talu’r arian oedd yn ddyledus ar Ionawr 12 yn ergyd nid yn unig i aelodau’r cwmni cydweithredol ond hefyd i holl ffermwyr llaeth....

Y Byd o Ben y Bannau

gan Lyn Ebenezer UN o chwedlau mwyaf diddorol yr iaith yw honno am Lyn y Fan Fach. Mae pawb ohonom, mi gredaf, wedi ei chlywed. Mae’n ymwneud â mab ffarm lleol a syrthiodd mewn...

UAC Meirionnydd yn diolch i Dei Charles

YN y llun gweler Dei Charles yn y swyddfa sirol yn Nolgellau yn ystod ei wythnos olaf o weithio i’r undeb ac yn trosglwyddo’r cyfrifoldeb i’w olynydd sef Emyr Evans, Frongain y Bala. Dywedodd...

Cadw Golwg o Ben Talar

Wele gwawriodd blwyddyn newydd arall ac mae 2015 yn debygol o fod yn un bwysig iawn i’r dyfodol. Rydym yn gwybod yn barod fod newidiadau yn dod yn y ffordd mae’r Polisi Amaeth Cyffredin...

Y Byd o Ben y Bannau

Golygai godi tua chwech o’r gloch y bore ac o fewn hanner awr fe alwai Tom Bryngors i’n cyfarch â’i waedd o ‘Blwyddyn Newydd Dda!’. Yna dychwelwn gyda Tom i Fryngors i ddymuno’r un...

Y Byd o Ben y Bannau gan Lyn Ebenezer

UN byr oedd e, ond un cadarn. Cerddai gyda swae nodweddiadol dyn ceffylau. A cheffylau oedd ei fyd, y Cobyn Cymreig yn arbennig. hoffai’r Fuwch ddu Gymreig. yn ddiweddar trodd hefyd at geisio adfywio’r...