Category: Notices

Her ysgrifennu llinell goll cangen Ynys Môn

Rhoddwyd tasg wahanol iawn i’r arfer i aelodau Undeb Amaethwyr Cymru, cangen ynys Môn yn ddiweddar pan osodwyd her iddynt ysgrifennu llinell goll. yn rhifyn yr hydref o Gylchlythyr y gangen, cafwyd limrig a’r...

Helyntion Canu, Ceir a Cobs Ifor Lloyd

Wrth ddarllen hunangofiant newydd sbon Ifor Lloyd daw’n amlwg bod tri cariad penodol wedi cael lle blaenllaw ym mywyd y canwr, gwerthwr ceir a’r bridiwr Cobs o Bennant, Ceredigion. Ond y prif gariad yw’r...

Y Byd o Ben y Bannau gan Lyn Ebenezer

DrOS y deng mlynedd ar hugain diwethaf bum yn gyfrifol am gyhoeddi i fyny at bedwar ugain o lyfrau. Bum wrthi naill ai’n cyfansoddi fy ngwaith fy hun neu’n helpu eraill drwy olygu neu...