Category: Other

Addo?

gan Angharad Evans, Golygydd y Gymraeg Blwyddyn newydd dda! Gobeithio bod chi wedi cael nadolig dymunol ac wedi cael cyfle am ychydig o seibiant dros yr Ŵyl. Edrychwn ymlaen nawr at beth sydd gan...

Beth am fynd ati i wella ein cymunedau cyfagos?

Diolch ydyw’r gair ar ddechrau blwyddyn newydd, diolch am ffrindiau a theulu a diolch am gyfeillgarwch. Roedd treulio tridiau yn y Ffair Aeaf ddiwedd Tachwedd yn rhoi cyfle i werthfawrogi cyfeillgarwch ac edmygu gwaith...

Compensation claim system is not easy

by Philip Meade of Davis Meade Property Consultants ThE Welsh Assembly is investigating its compensation claim system for land and property affected by public works and i was one of a small panel of...

Practicing what we preach

by Laura Howells, HCC communications officer WhilsT many people turn to fad diets and renewed gym memberships in January, at hybu cig cymru we’ll be continuing to push our message about a healthy balanced...

Awyrgylch Nadoligaidd Llanelwedd

gan angharad evans, Golygydd y Gymraeg CReDu bod fi’n mynd yn hen! ers sawl mis bellach, mae’r siopau a’r cyfryngau’n benderfynol o sôn am y Nadolig (a hynny, os sylwch chi, yn mynd ynghynt...

Calon ein cymuned

gan Tegwen Morris, Cyfarwyddwraig Cenedlaethol, Merched y Wawr Beth yn union sy’n bwysig i ni fel aelodau o gymdeithas neu fudiad? O ran Merched y Wawr mae cyfeillgarwch, cymuned a’r Gymraeg yn rhannau allweddol....

Capital grants for tourism in Wales

by Kathryn Williams, director, davis Meade Property Consultants FARMeRS and businesses in Wales looking to develop a tourism enterprise can receive funding from the Welsh Government’s Micro and Small Business Fund (MSBF) which has...

On-farm energy production

by Dr CL Williams and Dr PC Wootton- Beard: Farming Connect Knowledge Exchange Hub, IBERS, Aberystwyth University ElEctrification and an increasing demand for on-farm energy will naturally lead to further consideration of private, or...