Category: Other

Nefi Bananas!

Pleser pur yn ddiweddar oedd cael eistedd mewn theatr dan ei sang a chlywed chwerthin braf. Ond beth oedd y rheswm tu ôl i’r difyrrwch rwy’n clywed chi’n gofyn?! roedd y noson yn rhan...

Does unlle yn debyg i Gymru

gan Tegwen Morris, cyfarwyddwraig cenedlaethol, Merched y Wawr Fel pererin dwi wedi teithio ar draws Cymru lawer iawn yn ddiweddar ac un diwrnod roedd y tywydd fel diwrnod o haf wrth deithio o Fangor...

Be aware of planning issues

by Kathryn Williams, land agent with Davis Meade Property Consultants WITH Brexit on the horizon farmers are being urged to evaluate their businesses, improve the efficiency of current enterprises and consider potential diversification options....

A healthy boost to Welsh red meat marketing

by Pip Gill, HCC brand marketing executive A key aspect of our current marketing and campaign work is to highlight meat as a healthy component of a balanced diet. We are aware that there...

Diolch!

gan Angharad Evans, Golygydd y Gymraeg DIOLCH! Am beth?! Mae hynny fyny i chi! Gyda’r hydref wedi cyrraedd, mae’n dymor y diolchgarwch ac yn gyfle i ddiolch am fendithion yr haf, boed hynny am...

Croesawu syniadau a datblygiadau newydd

gan Tegwen Morris, cyfarwyddwraig cenedlaethol, Merched y Wawr MAE bwrlwm mawr y flwyddyn newydd o weithgarwch wedi cychwyn yn ein calendr o ddigwyddiadau. Ar gychwyn mis Medi fe gawsom benwythnos cofiadwy iawn yn Llambed...

Benchmarking will benefit your business

by John Richards, HCC industry development and relations manager WITH just under six months to go before we leave the European Union, we are still unclear as to what the future holds for the...

Call for development sites in parts of Wales

by Eifion Bibby of Davis Meade Property Consultants, Colwyn Bay LAND and property owners in Wales should keep an eye out for opportunities to put forward sites for development as local authorities update their...