Category: Other

Beth am fynd ati i wella ein cymunedau cyfagos?

gan Tegwen Morris, cyfarwyddwraig cenedlaethol, Merched y Wawr Diolch ydyw’r gair ar ddechrau blwyddyn newydd, diolch am ffrindiau a theulu a diolch am gyfeillgarwch. Roedd treulio tridiau yn y Ffair Aeaf ddiwedd Tachwedd yn...

Practicing what we preach

by Laura Howells, HCC communications officer WhilsT many people turn to fad diets and renewed gym memberships in January, at hybu cig cymru we’ll be continuing to push our message about a healthy balanced...

Congratulations!

Congratulations to our very own press officer Anne Birkett, on her marriage to Adam Dunn on November 3 at the Talbot Hotel, Tregaron, all the best for the future Mr & Mrs Dunn. Llongyfarchiadau...

Dathliad dwbl, dwbl Megan!

gan Angharad Evans, Golygydd y Gymraeg NID wyf yn berson lwcus iawn, cymryd rhan mewn cant a mil o rafflau, cwisiau ayyb ond byth yn ennill dim! Dychmygwch y teimlad felly o ennill y...

Cyfleoedd

gan Tegwen Morris, cyfarwyddwraig cenedlaethol, Merched y Wawr Mae’r gair “cyfle” yn golygu cymaint, cyfle i berfformio, i greu, i arallgyfeirio, i fod yn rhan o gymdeithas neu yn wir cyfle i ddarganfod. Credaf...

Stepping up to the (balanced) plate

by Kevin Roberts, HCC chair as HCC Chairman I am proud to represent an industry which produces such high quality and world-revered products as PGI Welsh Lamb and PGI Welsh Beef. as a body,...

Nefi Bananas!

Pleser pur yn ddiweddar oedd cael eistedd mewn theatr dan ei sang a chlywed chwerthin braf. Ond beth oedd y rheswm tu ôl i’r difyrrwch rwy’n clywed chi’n gofyn?! roedd y noson yn rhan...