Category: Other

Mi ddaw eto haul ar fryn

gan Angharad Evans, Golygydd y Gymraeg Ydw! Mi rydw i yma. Cornel Clecs ychydig yn wahanol y mis yma o dan yr amgylchiadau. dechreuais ysgrifennu’r golofn ar ddydd Llun 16eg o Fawrth. Bryd hynny...

Agriculture Bill brings tenancy reform

by Eifion Bibby of Davis Meade Property Consultants SiGNiFicANt changes to agricultural tenancies are included in the government’s 2020 Agriculture Bill which should help improve productivity and assist succession on farms in England and Wales. Following...

Grasscheck GB heads into Year 2

by John Richards, HCC Industry Development and Relations Manager AFtER a successful first year, the industry-wide Grasscheck GB project is now entering its second year of grass coverage monitoring. Wales’ ability to grow grass...

Spotlight on cattle handling

The last few weeks will have been a rollercoaster ride for most of us, with more questions than answers in light of the ongoing Coronavirus crisis, Brexit, the Agriculture Bill, trade negotiations and so...

“Rwy’n dwlu byw ar y fferm!”

gan Angharad Evans, Golygydd y Gymraeg Ydw! Mi rydw i yn un o’r miloedd o bobl sy’n treulio awr, neu ddwy (neu dair…) ar y cyfryngau cymdeithasol bod dydd! Erbyn hyn pwrpas y cyfryngau...

Y tywydd yn rhywbeth na fedrwn ei reoleiddio

gan Tegwen Morris, Cyfarwyddwraig Cenedlaethol, Merched y Wawr Wrth feddwl am fis Mawrth gobeithio y bydd y dywediadau yma yn wir; “Os ym Mawrth y tyf y ddôl, gwelir llawnder ar ei ôl”. Mae...

Rail company ordered to clean up its ditches

by Philip Meade of Davis Meade Property Consultants NEtWOrK rAIL has been ordered to clean up its ditches after the Agricultural Land tribunal ruled in favour of a farmer whose land adjoining railway land...