Category: Other

Ble mae’r ugain mlynedd diwethaf wedi mynd?

gan Angharad Evans, Golygydd y Gymraeg MAE’N gyd‐ddigwyddiad rhyfeddolbod ymdrechion yn parhau iddileu Covid‐19 yn cyd‐fynd gyda 20 mlynedd ers iglwy’r traed a’r genau chwalu a dinistrio amaethyddiaeth yn 2001 gan adaelcreithiau ar amaethyddiaeth...

Clytwaith crefft cefn gwlad Cymru

gan Tegwen Morris, Cyfarwyddwraig Cenedlaethol, Merched y Wawr MAE clytwaith ynd d arlu nsy’nd enu sylw ‐ oh erwyd d y lliwiau god id og, yr amrywiaeth o d d efnyd d iau neu...

Y chwiban olaf

Ar ddechrau blwyddyn newydd, nid wyf yn mynd i’ch cyfarch gyda’r Blwyddyn Newydd Dda traddodiadol, ond yn hytrach rwyf am ddymuno Blwyddyn Newydd Well i chi, ac ar ôl 2020, mae’r gair gwell yn...

Cyfle i greu cymuned a chynefin gwell

gan Tegwen Morris, Cyfarwyddwraig Cenedlaethol, Merched y Wawr Mae’r flwyddyn newydd yn amser i flaengynllunio a dyna yn union y byddwn yn ei wneud dros y misoedd nesaf – Cynllunio yr enfys o Obaith,...

Negotiate carefully before accepting tenancy deals

by Edward Page of Davis Meade Property Consultants We have received a number of calls from tenants who have been approached by their landlord to enquire of their willingness to surrender old agricultural tenancies....