Category: Other

WelshFarmer2017.pdf - Adobe Acrobat Pro_Page_08_Image_0002

Positifrwydd, cydweithio a chymdeithasu hyfryd

gan Tegwen Morris, cyfarwyddwraig cenedlaethol, Merched y Wawr Mae wedi bod yn flwyddyn eithriadol gyda phob dim sy’n digwydd, ond er gwaethaf yr ansicrwydd mawr sy’n bodoli mae yna bositifrwydd, cydweithio a chymdeithasu hyfryd....

WelshFarmer2017.pdf - Adobe Acrobat Pro_Page_08_Image_0001

Preparing to Llove Llamb

by Rhys Llywelyn, HCC marketing manager LAMB season is well and truly under way and our annual PGI Welsh Lamb campaign has started in style. This year, the campaign kicked off with Llamb’s Day...

WelshFarmer2017.pdf - Adobe Acrobat Pro_Page_06_Image_0001

Rhaid cytuno ar y ffordd ymlaen

gan Glyn Roberts, llywydd UAC AR ôl degawdau o fod yn rhan o’r Farchnad Gyffredin, yr Undeb Tollau a’r Undeb Ewropeaidd, nid yw’n syndod bod Llyfrgell Tŷ’r Cyffredin yn disgrifio’r broses o ddrafftio deddfwriaeth...