Category: Other

Sicrhau dyfodol llewyrchus i’n bobl ifanc

gan Tegwen Morris, Cyfarwyddwraig Cenedlaethol, Merched y Wawr Mae Gwawr ein Cenhinen Pedr wedi gwawrio yn blygeiniol eleni gyda rhai wedi ymddangos cyn diwedd Ionawr! Mae yna fwrlwm eithriadol o fewn ein cymunedau gyda...

Brexit worries over farm rents

by Kathryn Williams of davis Meade Property Consultants WItH Brexit looming and no clear path to a deal being agreed, farmers should be cautious about accepting any rent increases this spring. tenant farmers are...

Fortifying our UK marketing

by Gwyn Howells, Hybu Cig Cymru Chief Executive BREXIT is looming ever closer and at the time of writing this, we are no clearer to what it might mean for our industry. Our export...

Bro fy mebyd yw fy myd

gan Angharad Evans, Golygydd y Gymraeg Sbardun Cornel Clecs mis yma yw’r geiriau a adroddwyd ar ddechrau pob rhaglen o’r gyfres Cefn Gwlad tua diwedd y flwyddyn llynedd – geiriau adnabyddus o eiddo’r Prifardd...

O am gael rhagweld beth sydd ar y gorwel!

gan Tegwen Morris, cyfarwyddwraig cenedlaethol, Merched y Wawr Mae yna gymaint o ansicrwydd wedi bod dros y misoedd diwethaf am ddyfodol ein gwlad, mae nifer yn cwestiynu beth fydd y flwyddyn nesaf yn ei...

Precious resources such as water need protection now

by Philip Meade of Davis Meade Property Consultants INCReaSING population and rising temperatures are putting pressure on natural resources and farmers and landowners will face additional challenges in the years ahead to protect precious...

Hill farmers needed

by Gwawr Parry, Hill Ram Scheme Officer at the end of last month, we were pleased to officially launch the Hill Ram Scheme, one of the three projects part of the 5-year Red Meat...