Category: Clecs Cymraeg

Mi ddaw eto haul ar fryn

gan Angharad Evans, Golygydd y Gymraeg Ydw! Mi rydw i yma. Cornel Clecs ychydig yn wahanol y mis yma o dan yr amgylchiadau. dechreuais ysgrifennu’r golofn ar ddydd Llun 16eg o Fawrth. Bryd hynny...

“Rwy’n dwlu byw ar y fferm!”

gan Angharad Evans, Golygydd y Gymraeg Ydw! Mi rydw i yn un o’r miloedd o bobl sy’n treulio awr, neu ddwy (neu dair…) ar y cyfryngau cymdeithasol bod dydd! Erbyn hyn pwrpas y cyfryngau...

“Lle mae’r brecwast?”

Ers blynyddoedd lawer bellach, mis Ionawr yw mis y brecwastau yma yn yr FUW. Cyfle grêt i bobl ddod at ei gilydd o amgylch y bwrdd brecwast i sgwrsio ac i fwynhau cynnyrch lleol...

Addo?

gan Angharad Evans, Golygydd y Gymraeg Blwyddyn newydd dda! Gobeithio bod chi wedi cael nadolig dymunol ac wedi cael cyfle am ychydig o seibiant dros yr Ŵyl. Edrychwn ymlaen nawr at beth sydd gan...

Awyrgylch Nadoligaidd Llanelwedd

gan angharad evans, Golygydd y Gymraeg CReDu bod fi’n mynd yn hen! ers sawl mis bellach, mae’r siopau a’r cyfryngau’n benderfynol o sôn am y Nadolig (a hynny, os sylwch chi, yn mynd ynghynt...

Mae help ar gael

MAE Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) yn atgoffa ffermwyr bod help ar gael iddynt os ydynt yn dioddef o broblemau iechyd meddwl, neu yn teimlo’n hunanladdol. Mae bron 800,000 o bobl yn marw oherwydd hunanladdiad...

Pwy yw’r Cardi yn y Cabinet?

gan Angharad Evans, Golygydd y Gymraeg MaE un o ffigyrau amlycaf y byd gwleidyddol, a’r Cymro a fu’n gweithio yn San Steffan am y cyfnod hiraf erioed newydd gyhoeddi ei hunangofiant. Yr arglwydd John...

Cyflwyno Heusor o Gwm Eidda

gan Angharad Evans, Golygydd y Gymraeg GLYN RoBERTS. Glyn dylasau. Glyn Llywydd FuW. A bellach Heusor o Gwm Eidda. Roedd Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy eleni yn un i’w chofio i’n Llywydd wrth iddo gael...