Category: Clecs Cymraeg

Diolch!

gan Angharad Evans, Golygydd y Gymraeg DIOLCH! Am beth?! Mae hynny fyny i chi! Gyda’r hydref wedi cyrraedd, mae’n dymor y diolchgarwch ac yn gyfle i ddiolch am fendithion yr haf, boed hynny am...

Troedio’r Palmant Aur i Lundain

Pwy sy’n cofio’r gyfres deledu boblogaidd a ddarlledwyd ar S4C yng nghanol y 90au, y Palmant Aur? Mae’n rhaid i fi gyfaddef fy mod ar y pryd, ond yn cymryd diddordeb yn y gyfres...

O un tywydd eithafol i’r llall

Y dail yn cwympo ac yn gadael carped sy’n crensian o dan draed – delwedd nodweddiadol o’r hydref – ond arhoswch, nid mis Hydref yw hi – dim ond canol mis Gorffennaf yw hi!...

Dilyn ôl traed y Porthmyn

Prin fod neb bellach yn cofio’r helbul a achoswyd gan y ‘Beast from the East’ a storm Emma ar ddechrau mis Mawrth wrth i ni fwynhau’r Gŵyl Banc Cyntaf Mai poethaf a gofnodwyd erioed,...

Camu mewn i fyd o hud a lledrith

Ladi Fach Tŷ Ni yw ysbrydoliaeth Cornel Clecs y mis yma. dros wyliau’r Pasg cafodd waith cartref i’w wneud yn seiliedig ar chwedlau. Faint o chwedlau ydych chi’n ymwybodol ohonynt ac yn bwysicach oll,...

Fe, Fi, Hi a merched mis Mawrth

Mis Mawrth – wel, am fis cythryblus a trafferthus! Cyrhaeddodd y “Beast from the East” a storm Emma gyda’i gilydd gan achosi’r tywydd gwaethaf i’r DU ei weld ers blynyddoedd lawer. Gyda ffermwyr ar...

Mae hyn yn gwd thing!

BALER cord, cap stabal, rigger boots a mwstash ‐delwedd weddol gyffredin o ffermwyr yng Nghymru dros y degawdau, ond diolch i un dyn o Gwmfelin Mynach, mae’r ddelwedd bellach yn un eithaf eiconig. Dyma...

Pa mor gyffredin yw eich cyfenw chi?

YN ddiweddar, rhaid oedd troi at y dull traddodiadol o chwilota trwy’r hen lyfr ffôn na sydd bellach yn segur gan fod dulliau mwy modern yn gyfleus ac yn gyflym! Wrth droi’r tudalennau llawn...