Category: Clecs Cymraeg

Addo?

gan Angharad Evans, Golygydd y Gymraeg Blwyddyn newydd dda! Gobeithio bod chi wedi cael nadolig dymunol ac wedi cael cyfle am ychydig o seibiant dros yr Ŵyl. Edrychwn ymlaen nawr at beth sydd gan...

Awyrgylch Nadoligaidd Llanelwedd

gan angharad evans, Golygydd y Gymraeg CReDu bod fi’n mynd yn hen! ers sawl mis bellach, mae’r siopau a’r cyfryngau’n benderfynol o sôn am y Nadolig (a hynny, os sylwch chi, yn mynd ynghynt...

Mae help ar gael

MAE Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) yn atgoffa ffermwyr bod help ar gael iddynt os ydynt yn dioddef o broblemau iechyd meddwl, neu yn teimlo’n hunanladdol. Mae bron 800,000 o bobl yn marw oherwydd hunanladdiad...

Pwy yw’r Cardi yn y Cabinet?

gan Angharad Evans, Golygydd y Gymraeg MaE un o ffigyrau amlycaf y byd gwleidyddol, a’r Cymro a fu’n gweithio yn San Steffan am y cyfnod hiraf erioed newydd gyhoeddi ei hunangofiant. Yr arglwydd John...

Cyflwyno Heusor o Gwm Eidda

gan Angharad Evans, Golygydd y Gymraeg GLYN RoBERTS. Glyn dylasau. Glyn Llywydd FuW. A bellach Heusor o Gwm Eidda. Roedd Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy eleni yn un i’w chofio i’n Llywydd wrth iddo gael...

Bach o grafu pen nawr…!

gan Angharad Evans, Golygydd y Gymraeg Reit, cwis bach i chi mis yma…bach o sbort a gwers hanes yn y fargen! Pwy sy’n gwybod beth yw’r arwyddion yma? Yn ei golofn mis diwethaf, cyfeiriodd...

Defaid, defaid, a mwy o ddefaid!

ganAngharad Evans, Golygydd y Gymraeg AR ôl tymor wyna prysur,byddai unrhyw un yn meddwl ein bod ni wedi syrffedi gweld defaid! Ond mae’r dywediad Saesneg “live and breathe” yn berthnasol i ni lle mae...

Cyfle g wleidyddo l g wych Cai

ganAngharad Evans, Golygydd y Gymraeg 1 0 DIWRNOD! Mae’n Fawrth 1 9 a ninnau 1 0 diwrnod i ffwrdd o’r diwrnod mawr hanesyddol, Mawrth 2 9 2 0 1 9 ‐ diwrnod ‘gadael’ yr...