Category: Clecs Cymraeg

Ble mae’r ugain mlynedd diwethaf wedi mynd?

gan Angharad Evans, Golygydd y Gymraeg MAE’N gyd‐ddigwyddiad rhyfeddolbod ymdrechion yn parhau iddileu Covid‐19 yn cyd‐fynd gyda 20 mlynedd ers iglwy’r traed a’r genau chwalu a dinistrio amaethyddiaeth yn 2001 gan adaelcreithiau ar amaethyddiaeth...

Y chwiban olaf

Ar ddechrau blwyddyn newydd, nid wyf yn mynd i’ch cyfarch gyda’r Blwyddyn Newydd Dda traddodiadol, ond yn hytrach rwyf am ddymuno Blwyddyn Newydd Well i chi, ac ar ôl 2020, mae’r gair gwell yn...

Mynd ar dramp iFrianne

DYDD Sul, Awst 2 2 0 2 0 . Diwrnod reit hanesyddol. Ond pam, rwy’n clywed chi’n holi? Wel, mentrwyd allan ymhellach na’r ffiniau lleol am y tro cyntaf ers 2 0 wythnos. Roedd...

Edrych nôl er mwyn symud ymlaen

gan Angharad Evans, Golygydd y Gymraeg GYDA sônymhob manynddiweddar am y ‘normal’ newydd, weithiau mae’n rhaid camu nôl ychydig i werthfawrogi’r gorffennol, er mwyngallu symu d ymlaen. Rydym ynghanol cyfnod arloesol a chyffroes iawnynhanes...

Mi ddaw eto haul ar fryn

gan Angharad Evans, Golygydd y Gymraeg Ydw! Mi rydw i yma. Cornel Clecs ychydig yn wahanol y mis yma o dan yr amgylchiadau. dechreuais ysgrifennu’r golofn ar ddydd Llun 16eg o Fawrth. Bryd hynny...

“Rwy’n dwlu byw ar y fferm!”

gan Angharad Evans, Golygydd y Gymraeg Ydw! Mi rydw i yn un o’r miloedd o bobl sy’n treulio awr, neu ddwy (neu dair…) ar y cyfryngau cymdeithasol bod dydd! Erbyn hyn pwrpas y cyfryngau...

“Lle mae’r brecwast?”

Ers blynyddoedd lawer bellach, mis Ionawr yw mis y brecwastau yma yn yr FUW. Cyfle grêt i bobl ddod at ei gilydd o amgylch y bwrdd brecwast i sgwrsio ac i fwynhau cynnyrch lleol...

Addo?

gan Angharad Evans, Golygydd y Gymraeg Blwyddyn newydd dda! Gobeithio bod chi wedi cael nadolig dymunol ac wedi cael cyfle am ychydig o seibiant dros yr Ŵyl. Edrychwn ymlaen nawr at beth sydd gan...