Category: Clecs Cymraeg

Defaid, defaid, a mwy o ddefaid!

ganAngharad Evans, Golygydd y Gymraeg AR ôl tymor wyna prysur,byddai unrhyw un yn meddwl ein bod ni wedi syrffedi gweld defaid! Ond mae’r dywediad Saesneg “live and breathe” yn berthnasol i ni lle mae...

Cyfle g wleidyddo l g wych Cai

ganAngharad Evans, Golygydd y Gymraeg 1 0 DIWRNOD! Mae’n Fawrth 1 9 a ninnau 1 0 diwrnod i ffwrdd o’r diwrnod mawr hanesyddol, Mawrth 2 9 2 0 1 9 ‐ diwrnod ‘gadael’ yr...

Bro fy mebyd yw fy myd

gan Angharad Evans, Golygydd y Gymraeg Sbardun Cornel Clecs mis yma yw’r geiriau a adroddwyd ar ddechrau pob rhaglen o’r gyfres Cefn Gwlad tua diwedd y flwyddyn llynedd – geiriau adnabyddus o eiddo’r Prifardd...

Congratulations!

Congratulations to our very own press officer Anne Birkett, on her marriage to Adam Dunn on November 3 at the Talbot Hotel, Tregaron, all the best for the future Mr & Mrs Dunn. Llongyfarchiadau...

Dathliad dwbl, dwbl Megan!

gan Angharad Evans, Golygydd y Gymraeg NID wyf yn berson lwcus iawn, cymryd rhan mewn cant a mil o rafflau, cwisiau ayyb ond byth yn ennill dim! Dychmygwch y teimlad felly o ennill y...

Nefi Bananas!

Pleser pur yn ddiweddar oedd cael eistedd mewn theatr dan ei sang a chlywed chwerthin braf. Ond beth oedd y rheswm tu ôl i’r difyrrwch rwy’n clywed chi’n gofyn?! roedd y noson yn rhan...

Diolch!

gan Angharad Evans, Golygydd y Gymraeg DIOLCH! Am beth?! Mae hynny fyny i chi! Gyda’r hydref wedi cyrraedd, mae’n dymor y diolchgarwch ac yn gyfle i ddiolch am fendithion yr haf, boed hynny am...

Troedio’r Palmant Aur i Lundain

Pwy sy’n cofio’r gyfres deledu boblogaidd a ddarlledwyd ar S4C yng nghanol y 90au, y Palmant Aur? Mae’n rhaid i fi gyfaddef fy mod ar y pryd, ond yn cymryd diddordeb yn y gyfres...