Category: Clecs Cymraeg

Fe, Fi, Hi a merched mis Mawrth

Mis Mawrth – wel, am fis cythryblus a trafferthus! Cyrhaeddodd y “Beast from the East” a storm Emma gyda’i gilydd gan achosi’r tywydd gwaethaf i’r DU ei weld ers blynyddoedd lawer. Gyda ffermwyr ar...

Mae hyn yn gwd thing!

BALER cord, cap stabal, rigger boots a mwstash ‐delwedd weddol gyffredin o ffermwyr yng Nghymru dros y degawdau, ond diolch i un dyn o Gwmfelin Mynach, mae’r ddelwedd bellach yn un eithaf eiconig. Dyma...

Pa mor gyffredin yw eich cyfenw chi?

YN ddiweddar, rhaid oedd troi at y dull traddodiadol o chwilota trwy’r hen lyfr ffôn na sydd bellach yn segur gan fod dulliau mwy modern yn gyfleus ac yn gyflym! Wrth droi’r tudalennau llawn...