Category: OPINION

Daw, fe ddaw eto haul ar fryn

gan Tegwen Morris, Cyfarwyddwraig Cenedlaethol, Merched y Wawr MAE wedi bod yn haf rhyfedd o ran y tywydd, gydag amryw wedi cael llifogydd, nifer wedi heidio i lan y môr ac ambell un wedi...

Changes on the cards for agricultural tenancies

by Edward Page, Associate Director, Davis Meade Property Consultants THE UK Agricultural Bill includes amendments to the Agricultural Holdings Act 1 9 8 6 where it will remove the commercial unit occupation test and...

Love Lamb Week 2020

LOVE Lamb Week is back for 2 0 2 0 and ran from 1 ‐7 September this year. Love Lamb Week is a week‐long celebration of home‐produced lamb which see farmers, retailers, consumers and...

Diolch i’r Loteri Genedlaethol

gan Tegwen Morris, Cyfarwyddwraig Cenedlaethol, Merched y Wawr WEL rhyfedd iawnydoedd Sioe Rithiol, a sawl cyfarfod ar leinynystod wythnos arferol y Sioe Fawr. Rydym fel elu senynddiolchgar iawni’r Loteri Genedlaethol ganein bod wed i...

Summer Lamb campaigns launched

by Rhys Llywelyn, HCC Market Development Manager AFTER several su ccessfu l beef promotions earlier this year, we at Hybu Cig Cymru are now pu tting fu ll focu s onpromoting PGI Welsh Lamb...

Cyfnod o newid, addasu ac addysgu

gan Tegwen Morris, Cyfarwyddwraig Cenedlaethol, Merched y Wawr A ydych chi fel fi wedi gorfod dysgu geirfa newydd dros y misoedd diwethaf? Mae Zoom, cyfarfod Rhithiol, Gweminarau i gyd yn bethau yr ydym yn...

Sheep farmers: We want your views

by Dr Heather McCalman One of the key aims of hcc’s hill Ram Scheme is to improve profitability of the sector through the use of tried and tested genetic improvement methods. To achieve this...

Beth fydd yn newid?

gan Tegwen Morris, Cyfarwyddwraig Cenedlaethol, Merched y Waw Ar hyn o bryd does yna ddim atebion pendant, ond mae un peth yn sicr fe fydd amaethwyr yn dal i sicrhau fod yna fwyd i’w...