Category: OPINION

Gaining control on worms

by James ruggeri, industry development executive, Hcc WITH lambing season over, many farmers will be turning their attention to their flock’s health to ensure peak performance for the oncoming months. worms can prove to...

Carreg filltir bwysig i Merched y Wawr

gan tegwen Morris, cyfarwyddwraig cenedlaethol, Merched y wawr Mae cerrig milltir yn bwysig i ni fel Cymru, rydym yn dathlu penblwyddi arbennig, yn dathlu llwyddiant ac yn wir yn dathlu cyfraniad unigolion i’n cymuned...

Tips for tenant farmers being given chance to buy

by Philip Meade of davis Meade Property consultants WitH uncertainty over agricultural land prices, concerns over threatened changes in tax reliefs such as agricultural Property Relief and the general realisation that agricultural property does...

Beth sy’n unigryw am Gymru?

gan tegwen Morris, cyfarwyddwraig cenedlaethol, Merched y Wawr y BoBl, y tirwedd, y tywydd, y Gymraeg, y traddodiadau, y diwylliant, y diwydiant amaeth? tybiaf mai’r ateb cywir fyddai cyfuniad o’r uchod ynghyd â llawer...

All systems go for the Grassland event

by Gwawr Parry, hCC industry development officer THE royal Welsh grassland Event is a highlight for many farmers, and for us here at Hybu Cig Cymru – Meat promotion Wales (HCC), we’re looking forward...

Money laundering rules reminder

by Eifion Bibby of Davis Meade Property Consultants Spring is the traditional trigger for the farm and land market to kick into action and farmers and landowners are being reminded that changes to Money...

PROPERTY MATTERS

£6m funding for young farmers by Kathryn Williams of Davis Meade Property Consultants The Welsh Government has announced that £6 million worth of funding will be available to young farmers to help develop their...

Meat Matters

21 years of Scholarship success – could you be next? by James Ruggeri, HCC Industry Development Executive IN many countries around the world, turning 21 is an important and prestigious milestone in one’s life;...

MERCHED MEWN AMAETH Sefyllfa druenus

gan Tegwen Morris, cyfarwyddwraig cenedlaethol, Merched y Wawr Mae yna sefyllfa druenus yn ein wynebu yng Nghefn Gwlad Cymru. Mae y ffaith fod gwasanaethau yn cael eu tynnu oddi arnom heb ymgynghoriad na thrafodaeth...

Gweithio i wella cymunedau

gan Tegwen Morris, cyfarwyddwraig cenedlaethol, Merched y Wawr MAE Merched y Wawr wedi bod yn brysur iawn dros y misoedd diwethaf yn paratoi at amryw o ddigwyddiadau. Carwn yn gyntaf ddymuno Dydd Gŵyl Ddewi...