Category: OPINION

Time to apply for 2019 Basic Payment

by KathrynWilliams of Davis Meade Property Consultants FARMERS in Wales are being reminded that it is time to apply for their 2 0 1 9 Basic Payment. This is the penultimate year for a...

Mis ofwrlwm

ganTegwenMorris, Cyfarwyddwraig Cenedlaethol, Merched y Wawr MAE wedi bod yn fis o fwrlwm, gyda thua 5 0 0 o aelodau wedi dod ynghyd i giniawau a swper y Llywydd yng Ngwesty’r Oriel yn Llanelwy...

Promoting Welsh meat toconsu mers inthe UK

AS part of our work promoting Welsh meat to consumers in the UK market and communicate the strengths of the Welsh brands, HCC conducts research to help identify public attitudes. A recent opinion poll...

Sicrhau dyfodol llewyrchus i’n bobl ifanc

gan Tegwen Morris, Cyfarwyddwraig Cenedlaethol, Merched y Wawr Mae Gwawr ein Cenhinen Pedr wedi gwawrio yn blygeiniol eleni gyda rhai wedi ymddangos cyn diwedd Ionawr! Mae yna fwrlwm eithriadol o fewn ein cymunedau gyda...

Brexit worries over farm rents

by Kathryn Williams of davis Meade Property Consultants WItH Brexit looming and no clear path to a deal being agreed, farmers should be cautious about accepting any rent increases this spring. tenant farmers are...

Fortifying our UK marketing

by Gwyn Howells, Hybu Cig Cymru Chief Executive BREXIT is looming ever closer and at the time of writing this, we are no clearer to what it might mean for our industry. Our export...

O am gael rhagweld beth sydd ar y gorwel!

gan Tegwen Morris, cyfarwyddwraig cenedlaethol, Merched y Wawr Mae yna gymaint o ansicrwydd wedi bod dros y misoedd diwethaf am ddyfodol ein gwlad, mae nifer yn cwestiynu beth fydd y flwyddyn nesaf yn ei...

Precious resources such as water need protection now

by Philip Meade of Davis Meade Property Consultants INCReaSING population and rising temperatures are putting pressure on natural resources and farmers and landowners will face additional challenges in the years ahead to protect precious...

Hill farmers needed

by Gwawr Parry, Hill Ram Scheme Officer at the end of last month, we were pleased to officially launch the Hill Ram Scheme, one of the three projects part of the 5-year Red Meat...

Beth am fynd ati i wella ein cymunedau cyfagos?

gan Tegwen Morris, cyfarwyddwraig cenedlaethol, Merched y Wawr Diolch ydyw’r gair ar ddechrau blwyddyn newydd, diolch am ffrindiau a theulu a diolch am gyfeillgarwch. Roedd treulio tridiau yn y Ffair Aeaf ddiwedd Tachwedd yn...