Category: OPINION

Funding for farmers and foresters in Wales

by Sarah Wedge of Davis Meade Property Consultants FARMeRs and foresters Wales are being in Wales are being encouraged to work together to innovate new ideas and processes that will improve efficiency in their...

Welsh Lamb prospers in Europe

by John Richards, HCC industry development manager the latest lamb export and domestic consumption information has highlighted the importance of having varied marketing strategies to achieve the highest possible returns for farmers and producers...

Positifrwydd, cydweithio a chymdeithasu hyfryd

gan Tegwen Morris, cyfarwyddwraig cenedlaethol, Merched y Wawr Mae wedi bod yn flwyddyn eithriadol gyda phob dim sy’n digwydd, ond er gwaethaf yr ansicrwydd mawr sy’n bodoli mae yna bositifrwydd, cydweithio a chymdeithasu hyfryd....

Preparing to Llove Llamb

by Rhys Llywelyn, HCC marketing manager LAMB season is well and truly under way and our annual PGI Welsh Lamb campaign has started in style. This year, the campaign kicked off with Llamb’s Day...

Rhaid cytuno ar y ffordd ymlaen

gan Glyn Roberts, llywydd UAC AR ôl degawdau o fod yn rhan o’r Farchnad Gyffredin, yr Undeb Tollau a’r Undeb Ewropeaidd, nid yw’n syndod bod Llyfrgell Tŷ’r Cyffredin yn disgrifio’r broses o ddrafftio deddfwriaeth...

Sustainable management project grants

by Kathryn Lewis of Davis Meade Property Consultants GRANTS of up to £700,000 are available in Wales under the Sustainable Management Scheme which will provide financial support for a range of activities that will improve...

Ensuring our industry is fit for the future

by Kevin Roberts, HCC chairman I’M delighted to have been appointed to lead HCC through a period when the organisation’s work in developing markets, and ensuring our industry is fit for the future, is...

Diolch am gyfeillgarwch ein cymunedau

gan Tegwen morris, cyfarwyddwraig cenedlaethol, merched y Wawr Ym mis mehefin mi ges i y fraint o adleoli am gyfnod o wythnos a hanner o fwrlwm tref Aberystwyth i gymuned gyfeillgar Y Parc tu...