Category: OPINION

Mentergarwch Merched

gan Tegwen Morris, Cyfarwyddwraig Cenedlaethol, Merched y Wawr Edrychwn ymlaen yn fawr i’r Ffair Aeaf a fydd yn dathlu ei phen-blwydd yn ddeg ar hugain oed eleni, bydd gennym dros 150 o aelodau yn...

New Model Clauses for some agricultural tenancies

by Eifion Bibby of Davis Meade Property Consultants TEnAnT farmers in wales should be aware of changes to the rules regarding ‘Model clauses’ which cover the maintenance, repairs and insurance of fixed equipment such...

Daliwch ati ferched a chydiwch yn yr he

gan Tegwen Morris, Cyfarwyddwraig Cenedlaethol, Merched y Wawr Mae yna gymaint yn digwydd o fewn ein cymdeithas a merched yn gonglfeini ein cymunedau. Braf ydoedd lansio llyfr newydd “Hanes Menywod Cymru 1920-1960”, gan yr...

Focus on the food service sector

by Rhys Llywelyn, HCC Market Development Manager In our last monthly column in Y Tir, we concentrated on how a number of the largest UK retailers, as well as independent butchers were working with...

Beth fedraf ddweud ond diolch

gan Tegwen Morris, Cyfarwyddwraig Cenedlaethol, Merched y Wawr Wel, am fwrlwm a fu dros yr Haf, cefnogaeth anhygoel i’r Sioeau a’r eisteddfod a ble yn well i gychwyn na diolch yn ddiffuant i bawb...

Concern over reliability of environmental assessments

COnCeRn is mounting amongst chartered surveyors and property owners on the reliability of visual and noise impact assessments with regard to construction of new roads and infrastructure projects. The issue has been raised following...

Supermarket promotions for Love Lamb Week

by Rhys Llywelyn, HCC Market Development Manager THe Rugby World Cup is kicking off this month, which only makes a busy September of Welsh red meat promotions even more exciting. Significantly, it is being...