Category: OPINION

Mae yna ddeffro yn y tir

gan Tegwen Morris, Cyfarwyddwraig Cenedlaethol, Merched y Wawr Wn i ddim a’i ansicrwydd ynglŷn â dyfodol gwleidyddol ein gwlad, neu’r awydd i fod yn gymuned go iawn unwaith eto gyda digwyddiadau cymdeithasol a’r awydd...

Summer Loving’ for Welsh red meat

by Rhys Llywelyn, HCC Market Development Manager SCHooL summer holidays are in full swing and (hopefully) we’ll be able to enjoy some warmer weather. It’s with this in mind that we’ll be making the...

Haul ar fryn dros fisoedd yr haf

gan Tegwen Morris, Cyfarwyddwraig Cenedlaethol, Merched y Wawr Mae’n dymor y sioeau amaethyddol gyda bwrlwm mawr ac agosatrwydd cymunedol, rydym yn ceisio gwneud y gorau o’r tywydd cyfnewidiol a phawb a fu yn paratoi...

Welsh Sustainable Management scheme grants

by Kathryn Williams of Davis Meade Property Consultants FaRMeRS in Wales are being invited to apply for grants under the Welsh Government’s Sustainable Management Scheme which provides financial support for a range of activities that...

Join us at the Show

by Gwyn Howells, HCC Chief Executive We are once again looking forward to the Royal Welsh Show this month which always proves to be a valuable opportunity to engage with industry stakeholders, our levy-payers...

Tenancy clauses – be careful what you sign

by Philip Meade of Davis Meade Property Consultants With the considerable uncertainty we are experiencing in agriculture at the moment it is more important than ever to ensure that any new tenancy agreement, whether it...

Misoedd prysur o’n blaenau

gan Tegwen Morris, Cyfarwyddwraig Cenedlaethol, Merched y Wawr Rhaid cyfaddef fy mod wrth fy modd gyda dywediadau sy’n cyplysu’r tywydd a thymhorau’r flwyddyn a dyma ddau am fis Mai: Awel oer mis Mai, ni...

Success from the ground up

by John Richards, HCC Industry Development and Relations Manager atthistimeofyearmanyofusareturningour minds to think of grass and the oncoming harvest. While we may think of ourselves as sheep and/or beef farmers, we are grass farmers...