Category: OPINION

Compensation claim system is not easy

by Philip Meade of Davis Meade Property Consultants ThE Welsh Assembly is investigating its compensation claim system for land and property affected by public works and i was one of a small panel of...

Practicing what we preach

by Laura Howells, HCC communications officer WhilsT many people turn to fad diets and renewed gym memberships in January, at hybu cig cymru we’ll be continuing to push our message about a healthy balanced...

Calon ein cymuned

gan Tegwen Morris, Cyfarwyddwraig Cenedlaethol, Merched y Wawr Beth yn union sy’n bwysig i ni fel aelodau o gymdeithas neu fudiad? O ran Merched y Wawr mae cyfeillgarwch, cymuned a’r Gymraeg yn rhannau allweddol....

Mentergarwch Merched

gan Tegwen Morris, Cyfarwyddwraig Cenedlaethol, Merched y Wawr Edrychwn ymlaen yn fawr i’r Ffair Aeaf a fydd yn dathlu ei phen-blwydd yn ddeg ar hugain oed eleni, bydd gennym dros 150 o aelodau yn...

New Model Clauses for some agricultural tenancies

by Eifion Bibby of Davis Meade Property Consultants TEnAnT farmers in wales should be aware of changes to the rules regarding ‘Model clauses’ which cover the maintenance, repairs and insurance of fixed equipment such...

Daliwch ati ferched a chydiwch yn yr he

gan Tegwen Morris, Cyfarwyddwraig Cenedlaethol, Merched y Wawr Mae yna gymaint yn digwydd o fewn ein cymdeithas a merched yn gonglfeini ein cymunedau. Braf ydoedd lansio llyfr newydd “Hanes Menywod Cymru 1920-1960”, gan yr...

Focus on the food service sector

by Rhys Llywelyn, HCC Market Development Manager In our last monthly column in Y Tir, we concentrated on how a number of the largest UK retailers, as well as independent butchers were working with...