Category: OPINION

Brexit worries over farm rents

by Kathryn Williams of davis Meade Property Consultants WItH Brexit looming and no clear path to a deal being agreed, farmers should be cautious about accepting any rent increases this spring. tenant farmers are...

Fortifying our UK marketing

by Gwyn Howells, Hybu Cig Cymru Chief Executive BREXIT is looming ever closer and at the time of writing this, we are no clearer to what it might mean for our industry. Our export...

O am gael rhagweld beth sydd ar y gorwel!

gan Tegwen Morris, cyfarwyddwraig cenedlaethol, Merched y Wawr Mae yna gymaint o ansicrwydd wedi bod dros y misoedd diwethaf am ddyfodol ein gwlad, mae nifer yn cwestiynu beth fydd y flwyddyn nesaf yn ei...

Precious resources such as water need protection now

by Philip Meade of Davis Meade Property Consultants INCReaSING population and rising temperatures are putting pressure on natural resources and farmers and landowners will face additional challenges in the years ahead to protect precious...

Hill farmers needed

by Gwawr Parry, Hill Ram Scheme Officer at the end of last month, we were pleased to officially launch the Hill Ram Scheme, one of the three projects part of the 5-year Red Meat...

Beth am fynd ati i wella ein cymunedau cyfagos?

gan Tegwen Morris, cyfarwyddwraig cenedlaethol, Merched y Wawr Diolch ydyw’r gair ar ddechrau blwyddyn newydd, diolch am ffrindiau a theulu a diolch am gyfeillgarwch. Roedd treulio tridiau yn y Ffair Aeaf ddiwedd Tachwedd yn...

Practicing what we preach

by Laura Howells, HCC communications officer WhilsT many people turn to fad diets and renewed gym memberships in January, at hybu cig cymru we’ll be continuing to push our message about a healthy balanced...

Cyfleoedd

gan Tegwen Morris, cyfarwyddwraig cenedlaethol, Merched y Wawr Mae’r gair “cyfle” yn golygu cymaint, cyfle i berfformio, i greu, i arallgyfeirio, i fod yn rhan o gymdeithas neu yn wir cyfle i ddarganfod. Credaf...