Category: Other

Need for high bio-security vigilance on farms

PROPERTY MATTERS by Eifion Bibby of Davis Meade Property Consultants FARMERS and landowners should we aware of mitigating potential risk to the health of their livestock in certain circumstances when, for instance, utility companies...

Parhau i gefnogi gweithgareddau cymunedol

MERCHED MEWN AMAETH gan Tegwen Morris, cyfarwyddwraig cenedlaethol, Merched y Wawr WEL dyma fis byrraf y flwyddyn wedi cyrraedd, ond weithiau mae’r tywydd yn gwneud y mis yma i deimlo fel mis hir oherwydd...

Gwobr i masnachwyr gwin o Gymru

MAE llyfr coginio Cymreig gan ddau entrepreneur o Gymru wedi ennill gwobr llyfr coginio Ffrengig mawreddog. Cyhoeddwyd mai Rarebit and Rioja: Recipes and wine tales from Wales gan Dylan a Llinos Rowlands o Gwin...

Cadw at eich addewidion flwyddyn newydd

MERCHED MEWN AMAETH gan Tegwen Morris, Cyfarwyddwraig Cenedlaethol, Merched y Wawr BLWYDDYN Newydd Dda i bawb. Mae yn flwyddyn euraidd arnom ni fel mudiad gyda hanner can mlynedd wedi gwibio heibio ers y cychwyn...

Showcasing our industry

THE FUW enjoyed a very successful Royal Welsh Winter Fair and it truly was a fantastic event, showcasing all that is great and good about our industry. The Livestock on show were prime examples...