Category: Other

‘Yr hen a ŵyr, yr ifanc a dybia’

gan Tegwen Morris, cyfarwyddwraig cenedlaethol, Merched y Wawr Dwi yn siŵr fod nifer ohonoch wedi mwynhau ymweld â maes y Sioe am ddigwyddiad tra gwahanol ar ddiwedd Mai a dechrau Mehefin sef Eisteddfod yr...

A Lively learning opportunity for Welsh farmers

by James Ruggeri, Industry Development Executive, HCC AS farmers we often spend our time focusing on the fundamental jobs involved with producing our livestock, it is easy to forget about the bigger picture. we...

Dilyn ôl traed y Porthmyn

Prin fod neb bellach yn cofio’r helbul a achoswyd gan y ‘Beast from the East’ a storm Emma ar ddechrau mis Mawrth wrth i ni fwynhau’r Gŵyl Banc Cyntaf Mai poethaf a gofnodwyd erioed,...

Gaining control on worms

by James ruggeri, industry development executive, Hcc WITH lambing season over, many farmers will be turning their attention to their flock’s health to ensure peak performance for the oncoming months. worms can prove to...

Carreg filltir bwysig i Merched y Wawr

gan tegwen Morris, cyfarwyddwraig cenedlaethol, Merched y wawr Mae cerrig milltir yn bwysig i ni fel Cymru, rydym yn dathlu penblwyddi arbennig, yn dathlu llwyddiant ac yn wir yn dathlu cyfraniad unigolion i’n cymuned...

Tips for tenant farmers being given chance to buy

by Philip Meade of davis Meade Property consultants WitH uncertainty over agricultural land prices, concerns over threatened changes in tax reliefs such as agricultural Property Relief and the general realisation that agricultural property does...

Beware tax treatment of business vehicles

Farmers and rural business owners should beware claiming Income Tax relief on vehicles provided to employees and directors, following a recent court case affecting double cab pick-ups. according to rural accountant Old mill, the...